Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ungdomsspråk, slang och fula ord

Skapad 2021-01-27 11:10 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Ungdomsspråk, slang och fula ord

Innehåll

Under några veckor ska vi arbeta med ett arbetsområde som handlar om ungdomsspråk, slang och fula ord. Arbetsområdet avslutas med att ni skriver en reflekterande text om svordomar och hur vi använder dem. 

Material: Kontext, sidan 192 och framåt och ett texthäfte som delas ut. 

Vad bedöms? Se matris. 

Uppgifter

  • Feedback reflekterande text om svordomar

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
    Sve  -
  • Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
    Sve  -

Matriser

Sve
Ungdomsspråk, slang och fula ord

E
C
A
Reflekterande text om svordomar
Du resonerar översiktligt om svordomar/fula ord i språket. Du hänvisar till minst två källor och du gör enkla sammanfattningar av vad de tar upp. Du följer för det mesta skriftspråkets regler.
Du resonerar om svordomar/fula ords påverkan på språket. Du hänvisar till minst två källor och du sammanfattar vad de tar upp och kopplar detta till egna tankar/åsikter. Du följer skriftspråkets regler.
Du resonerar utförligt om svordomar/fula ords påverkan på språket. Du hänvisar till minst två källor och du gör detta på ett säkert sätt. Du sammanfattar det som källorna tar upp och du lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. Du följer skriftspråkets regler.
Referatteknik
I sitt arbete tillämpar eleven grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: