👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lego stad

Skapad 2021-01-27 11:21 i Frennarps byskolas fritidshem Halmstad
Grundskola 1 – 3 Teknik Samhällskunskap Svenska
Under några veckor framöver kommer ni att skapa ett samhälle av Lego. Ni kommer få utgå från tema staden och själva använda er fantasi, era erfarenheter och kunskaper om en stads olika funktioner. Vi börja med att planera och diskutera tillsammans om vad som behövs i ett samhälle. Tillsammans bygger och konstruera vi fordon och byggnader mm,

Innehåll

Mål: 

Målet med undervisningen är att eleverna utvecklar sin förmåga att utforska, lösa problem, konstruera och beskriva.

Nuläge:

Eleverna har ett stort intresse av att bygga med Lego på fritids och eleverna vill gärna göra ett större projekt tillsammans.

Undervisning

Eleverna ska få utveckla sina förmågor genom följande moment:

-Undervisningen ska bidra till att eleverna utveckla förmågor och kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av Lego.

-Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

-Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att teknisk verksamhet och konstruktion har betydelse för och påverkar människan, samhället och miljön.

 

För att utveckla ovanstående förmågor bygger undervisningen på att eleverna:

-Arbeta enskilt eller i mindre grupper

-Delar med sig av egna erfarenheter och kunskaper.

-Beskriver det vi ser/hör/vet för varandra.

-Ges möjlighet att påverka innehållet.

 

Förväntade effekter:

-Att eleverna utvecklar sin förmåga att lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av konstruktion och teknik.

-Att eleverna utvecklar sin förmåga att uttrycka sig och dela med sig av egna erfarenheter, idéer och kunskaper.

 

Dokumentation:

-Digital dokumentation med ljud och bild.

-Genom elevernas skapande material.

-Dialog och reflektion med eleverna.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -