👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompletterande uppgift till NP i franska - läsförståelse

Skapad 2021-01-27 11:37 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Du visar din läsförståelse utifrån två olika uppgifter, där du ska para ihop information ur kortare texter med olika situationer eller bilder.

Innehåll

Diagnos i läsförståelse:

 

Text 1:

Texten består av korta annonser. Du ska para ihop olika situationer med vilken annons som passar i sammanhanget. Det finns sex situationer men åtta annonser, så två annonser blir över.

Text 2:

Texten består av innehållet i olika vykort. Du ska para ihop en vykortsbild med informationen man skriver om på kortet. Det finns sex vykortstexter men åtta bilder, så två bilder blir över.

 

Diagnosen rättas genom poängsättning, där maxpoängen är 12. Resultatet skrivs i matrisen, där även eventuella kommentarer kommer finnas med.

Max: 12

A: 11 - 12

C: 9 - 10

E: 6 - 8

Matriser

M2
Matris för läsförståelse i franska - år 9

Förstå och dra slutsatser om innehållet genom att få ihop samband mellan en text och annan information.

  • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
Du är inte där ännu...
E
C
A
Förståelse - ordförråd
Du hittar viktiga nyckelord i sammanhanget, för att förstå i vilken kontext en text passar ihop med en annons eller en bild.
Du kan inte förstå innehållet i enkla texter om vardagliga ämnen och du kan inte hitta/använda nyckelord för att förstå delar av innehållet.
Du kan förstå de mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga ämnen. Du kan hitta/använda några nyckelord för att förstå helheten och även några detaljer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga ämnen. Du hittar/använder flera nyckelord för att förstå helheten och även flera detaljer.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga ämnen. Du kan till största delen hitta/välja nyckelord för att förstå helheten och även de flesta detaljerna.
Välja och använda strategi för läsning
Du kan känna igen t ex ord och fraser som liknar svenskan eller engelskan och därmed lättare förstå mer av det du läser. Du har gjort dina glosläxor och har byggt upp ditt ordförråd. Du kan se samband mellan texten och en situation eller en bild.
Du kan inte välja eller använda dig av strategier för läsning, för att underlätta din förståelse av innehållet.
För att underlätta förståelsen av innehållet i texterna kan du välja och använda dig av en strategi för läsning.
För att underlätta förståelsen av innehållet i texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
För att underlätta förståelsen av innehållet i texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.