👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

T-shirt med tryck

Skapad 2021-01-27 11:48 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Eleverna syr en t-shirt och trycker sedan sina egna tryck på den.
Grundskola 7 – 9 Slöjd
I detta arbetsområde kommer eleverna i åk 7 i textilslöjd få lära sig hur man syr en t-shirt och även ta fram ett eget motiv till tryck. Motivet trycker de sedan på sin färdigsydda t-shirt.

Innehåll

 

Sömnad och trycktekning, en lokal pedagogisk planering för åk 7 i ämnet textilslöjd.

 

Inom detta arbetsområde får du lära dig grunderna i sömnad av en t-shirt och tryckteknik. Du lär dig hur man syr en t-shirt och från inspiration du själv hittar välja ett tryck du villa ha på din t-shirt.

 

Lärandemål

 

Målet med detta moment är att du ska utveckla din förmåga att:

 

-       Använda handverktyg och verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

-       Läsa och förstå mönster och förkortningar inom det valda området.

 

-       Omsätta en idé via en skiss till en färdig produkt med hjälp av material, färg och form.

 

-       Analysera och värdera din arbetsprocess i både ord och bild.

 

Långsiktiga mål

 

Genom undervisningen i slöjd ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

-       Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.

 

-       Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

 

-       Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

 

-       Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

Undervisning

 

I undervisningen ska vi:

 

-       Lära oss grunderna i sömnad av t-shirt och tryckteknik.

 

-       Ta mått för att sy lämplig storlek på t-shirt, lägga upp sömnadsarbetet och planera motiv som ska tryckas.

 

-       Utvärdera och dokumentera arbetsprocessen och det färdiga arbetet i ord och bild.

 

Underlag för bedömning

 

Du bedöms utifrån kunskapskraven som Skolverket har satt upp. Bedömningen kommer att ske fortlöpande under lektionstid.

 

Underlag för bedömning är:

 

-       Din slöjdplanering.

 

-       Det färdiga arbetet i sömnad av t-shirt och ditt tryck.

 

-       Din slöjdutvärdering.

 

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Slöjdföremål
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.