👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål Bosniska- Läsförståelse

Skapad 2021-01-27 11:54 i Modersmålsskolan Helsingborg
Jag kan, jag vill bara jag erhåller ”driv”
Grundskola 3 – 4 Modersmål
Härlig att ljuvligare kan inte vara. Vi ska läsa, skriva och kommunicera. Vi ska jobba med bok och till sist leka lek .

Innehåll

Målet med undervisningen

Målet med undervisningen är att du i Bosniska :

Utvecklar din förmåga att läsa och förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och med olika svårighetsgrader samt att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess karaktär och till syftet med läsningen

 • Syfte

Så här kommer vi att jobba:

Under terminen i ämnet Bosniska kommer vi att ha mest fokus på  läsning, läsförståelse och att uttrycka sig muntligt. Eleverna kommer att få möjlighet att träna på att utveckla sin förmåga att läsa och samt göra skriftliga presentationer (svara på frågor). De ska få träna på att utveckla sin förmåga att läsa och förstå enkla  texter . Vi ska jobba med hefte av valda texter.

Bedömning

Detta kommer vi att bedöma: Vi kommer att bedöma din fömåga att förstå innehållet i en text utifrån bedömningsmatrisen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Bosniska - bedömningsmatris för läsförståelse

Nyvå 1
Nyvå 2
Nyvå 3
Nyvå 4
Läsa
Du kan med flyt läsa. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Läsförståelse
Muntlig Svara på frågor
Du har ganska bra läsförståelse. Du svarar på frågor med viss blandning med svenskan Du kommenterar innehållet på ett ganska enkel sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser Du svarar på frågor ganska bra Ml språk. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser . Du svarar på frågor med väl bra ML språk. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Läsförståelse
Skriftlig Svara på frågor
Du svarar på frågor med viss blandning av svenskan
Du svarar på frågor med ganska korrekt skrivning
Du svarar på frågor med mycket korrekt skrivning