Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Superspännande- berättande texter

Skapad 2021-01-27 12:07 i Aspuddens skola Stockholm Grundskolor
I arbetsområdet med berättande texter får eleverna lära sig texttypens struktur, innehåll och språkliga drag.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Berättande texter skrivs oftast för att roa, vilket många gånger innebär att läsaren ska bli lite rädd. Exempel på berättande texter: fabler, sagor, äventyrsberättelser, fantasy eller science fiction.

Innehåll

Syfte

Du ska under ett antal veckor få lära dig hur man skriver en spännande berättelse.

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet med berättande text ska du :

1. Förstå syftet/meningen med en berättande text. (Förkunskap/förförståelse)

2. Lära dig hur en berättande texts berättarkurva är uppbyggd, med en inledning, en serie spännande händelser och svårigheter som måste lösas samt en avslutning som knyter ihop berättelsen.

3. Lära dig hur man använder språket för att skapa spännande miljöer och bygga upp spänning.

4. Lära dig det språk, ord och begrepp som är typiskt för texttypen samt hur du använder dessa för att skapa en berättande text.

5. På egen hand kunna planera och skriva en berättelse.

Arbetssätt

- Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen spänningsberättelsens struktur (berättarkurva).

- Du kommer att få arbeta med de språkliga drag som används för att skapa spänning, som vikten av att välja rätt adjektiv och beskrivande verb, tala till alla sinnen, ibland inleda meningar med adverb eller en preposition, använda liknelser samt variera meningslängden.

- Du ska få planera och på egen hand skriva en spännande berättelse där du visar den kunskap du lärt dig under arbetet. Texten ska bearbetas genom kamratbedömning. Utifrån din kamrats respons ska du sedan förbättra din text.

- Till slut lämnar du in din färdiga berättelse för bedömning av läraren.

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas: 


- kunna skriva en text med ett begripligt innehåll och en tydlig röd tråd.

- kunna använda strukturen för en berättande text.

- kunna använda de språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en berättande text (som olika berättartekniska grepp, ordval, meningsbyggnad m.m.)

- kunna använda grundläggande regler för stavning och skiljetecken.

- kunna bearbeta en text efter feedback från lärare och klasskamrat. 

Ditt arbete bedöms löpande under arbetets gång samt genom den individuella berättande texten du skriver i slutet av arbetsområdet.

Uppgifter

 • Kamratbedömning - checklista

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6

Matriser

Sv SvA
Superspännande - berättande texter

MINDRE BRA
GANSKA BRA
BRA
MYCKET BRA
INNEHÅLL
Berättelsen hänger inte samman och läsaren har svårt att förstå innehållet.
Berättelsen hänger samman på ett ganska bra sätt och läsaren förstår innehållet.
Berättelsen hänger samman och det är lätt för läsaren att följa med i innehållet.
Berättelsen hänger samman på ett bra sätt och det är mycket lätt för läsaren att följa med i innehållet.
STRUKTUR
- inledning - komplikationer - upplösning - avslut
Berättelsen: saknar en spännande inledning . saknar en komplikation. saknar en spännande upplösning. har inget avslut.
Berättelsen har: en ganska spännande inledning. en eller flera komplikationer. en ganska spännande upplösning. ett ganska tydligt avslut.
Berättelsen har: en spännande inledning. flera komplikationer. en spännande upplösning. ett avslut.
Berättelsen har: en spännande inledning där läsaren blir nyfiken och intresserad. flera komplikationer. en mycket spännande upplösning. ett tydligt avslut.
miljö- och personbeskrivningar
Du beskriver personerna eller miljön med några få ord.
Du beskriver miljön och/eller personerna på ett ganska bra sätt.
Du beskriver antingen miljön eller personerna på ett bra sätt. I miljöbeskrivningen använder du några sinnen för att beskriva platsen.
Du beskriver både miljöer och personerna på ett bra sätt. I miljöbeskrivningen beskrivs både syn, hörsel, känsel och lukt för att beskriva platsen.
Skrivregler
Du är osäker på hur man skriver med hela meningar.
Du skriver för det mesta med hela meningar och med rätt skiljetecken.
Du skriver med hela meningar och använder oftast skiljetecken på ett bra sätt.
Du skriver med hela meningar och använder skiljetecken på ett mycket bra sätt.
Språkanvändning
Du skriver med ett enkelt språk och dina meningar börjar på samma sätt nästan hela tiden.
Du skriver med ett ganska varierat språk. Du har några beskrivande verb, adjektiv/adverb eller någon liknelse. Dina meningar börjar på olika sätt vid några tillfällen.
Du skriver med ett varierat språk. Du har flera beskrivande verb, adjektiv, adverb eller liknelser. Dina meningar börjar på olika sätt och du har några sambandsord.
Du skriver med ett varierat språk. Du använder dig av beskrivande verb, adjektiv, adverb och liknelser. Dina meningarna börjar på olika sätt. Du har flera sambandsord och meningarna är både enkla, sammansatta och komplexa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: