👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild och form 1a2

Skapad 2021-01-27 12:30 i S:t Lars gymnasium Linköping
Gymnasieskola Bild
Bild och form 1a2. Ämnet bild ger grundläggande kunskaper inom samtliga områden som återfinns i den visuella kulturen. Du kommer att få lära dig att jobba med visuella två- eller tredimensionella framställningar som finns inom till exempel konst, formgivning och populärkultur. Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i hur bilduttryck konstrueras, framställs och används för kommunikation. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur betydelse skapas i bilder samt färdigheter i analys och tolkning av egna och andras bilder.

Innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

  • Betraktande, analys, tolkning av och samtal om egna och andras visuella framställningar i anslutning till bildarbetet. Sammanhangets betydelse för tolkningen.
  • Grundläggande kompositionstraditioner för två- och tredimensionella bilder samt färglära.
  • Bildspråkliga grundbegrepp och deras användbarhet i praktiskt bildarbete.
  • Diskussioner och värderingsövningar omkring eget och andras arbete med bilder.
  • Arbete med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion, till exempel brainstorming, skissarbete, inspirerande förebilder. Metoder för dokumentation i syfte att driva och ta ansvar för sina egna arbetsprocesser och dokumentation, till exempel portföljmetoden.
  • Problematisering av ett stoff och problemlösning i bild.
  • Gestaltande bildarbete i två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier. Bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus och skugga, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket.
  • Metoder och principer för redovisningar och presentationer av färdiga arbeten.
  • Bilders funktioner och användningsområden, skillnader mellan olika genrer.
  • Etiska förhållningssätt, arbetsmiljö och lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt.