Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pokemon go

Skapad 2021-01-27 12:49 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola F – 6
Då intresset för Pokemon go är stort på Snäckans fritidshem har vi tillsammans med eleverna planerat för att tillsammans gå på promenad för att jaga pokemons.

Innehåll

 

Lärmål.

Att kommunicera och tydligt kunna vägleda andra.

 

Planering av utvärdering

Observationer under aktiviteterna samt samtal i grupp under och efteråt.

 

Undervisning.

 

Som uppstart kommer vi att träffas och utbyta tips, "bli vänner i spelet" och hjälpa varandra med hur spelet går till.

Vid nästa tillfälle får man ta med sig en mobiltelefon, givetvis med vårdnadshavarens godkännande. Man kan också gå med en kompis eller en pedagog om man inte själv har mobiltelefon/spelet.

Därefter kommer vi att erbjuda eleverna att delta i promenad med pokemonjakt.

 

Resultat av utvärderingen.

Efter utvärdering med medverkande elever ha vi bestämt att vi återupptar aktiviteten senare under terminen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -

Matriser

LGR11 - KAPITEL 4 FRITIDSHEM

Vilka förmågor ska utvecklas? Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Markera en eller flera av förmågorna...
...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: