👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri 8D

Skapad 2021-01-27 12:55 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 8 Matematik
Vi kommer arbeta med geometriska objekt i två- och tre- dimensioner. Vi ska lära oss metoder och formler för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Innehåll

 

 

 

Lektion 

Läxa 

2 

 

Repetition från HT20 

 

 

 

3.3 Volym och begränsningsarea 

 

 

 

 

 

3 

 

3.Enheter för volym 

Läxa 9 

 

 

3.5 Prisma och pyramid 

 

 

 

 

 

 4 

 

3.6 Cylinder, kon och klot 

Läxa 10 

 

 

Diagnos kap 4 

 

 

 

Blandade uppgifter 

 

 5 

 

Träna Tal / Utveckla tal 

Läxa 11 

 

 

Förmågorna i fokus 

 

 

 

 

 

 6 

 

Repetition + Övningsprov 

Läxa 12 

 

 

Prov Kap 3, fredag 

 

 

 

 

 

 7 

 

Genomgång / repetition från prov 

 

 

 

Inledning Algebra 

 

       
       
       
       

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

Diagnoserna

Diagnoserna är ett hjälpmedel för dig att veta vad du behöver öva mera på, de bedöms ej.

 

Bedömningsunderlag

1.       Skriftliga prov

2.       Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

Uppgifter

 • Vems påstående stämmer

 • Vems påstående stämmer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9