Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma, åk2, vt-21 Multiplikation 2,5 och 10;ans tabell

Skapad 2021-01-27 12:57 i Malmslättsskolan Kärna Linköping
Vi arbetar med multiplikation i åk 2.
Grundskola 2 Matematik
På ett strå finns det 5 blåbär. Undrar hur många blåbär det då finns på 6 strån? Multiplikation. Vad är det? Hur kan man tänka? Hur räknar man? Vi jobbar praktiskt och teoretiskt med räknesättet multiplikation.

Innehåll

 

Det här ska du visa att du kan:

 • Använda begreppen multiplikation, multiplicera, faktor, produkt, gångertecken
 • Förklara hur upprepad addition och multiplikation hänger ihop
 • Lösa multiplikationer med hjälp av material, bilder och/eller symboler.
 • Huvudräkning, multiplikationstabellerna 2, 5 och 10.

 

För att lära dig kommer du att:

 • Göra ett förtest
 • Få gemensamma genomgångar
 • Hoppa 2-hopp, 5-hopp och 10-hopp.
 • Lösa och formulera enkla räknehändelser med hjälp av multiplikation
 • Visa multiplikationer med hjälp av bilder, material och symboler.
 • Se filmer
 • Praktiskt arbeta enskilt och i par med laborativt material, bilder, iPad och White board
 • Arbeta enskilt i mattebok, med tabellpapper och göra räknehändelser med multiplikation
 • Spela olika multiplikationsspel

 

Du visar att du kan när du:

 • Är aktiv på lektionerna
 • Klarar skriftliga multiplikationstest med tabellerna 2, 5 och 10(eftertest)
 • Kan förklara med ord vad multiplikation är och vad begreppen multiplicera, faktor, produkt och kommutativa lagen betyder
 • Kan göra räknehändelser med hjälp av multiplikation
 • Kan bygga en multiplikation med laborativt material  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Ma, åk2, vt-21 Multiplikation

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Begrepp
multiplikation, multiplicera, faktor, produkt, gångertecken
 • Ma   3
Jag kan ännu inte alla begrepp.
Jag kan begreppen multiplikation, multiplicera, faktor, produkt, gångertecknen.
Jag kan begreppen multiplikation, multiplicera, faktor, produkt, gångertecknen och använder dem i samtal kring matematik.
Samband mellan addition och multiplikation
Förklara hur upprepad addition och multiplikation hänger ihop
 • Ma   3
Jag förstår ännu inte hur upprepad addition och multiplikation hänger ihop
Jag kan förklara hur upprepad addition och multiplikation hänger ihop.
Jag kan med ord och bild förklara för andra hur upprepad addition och multiplikation hänger ihop.
Problemlösning
Lösa multiplikationer med hjälp av material, bilder och/eller symboler.
 • Ma   3
 • Ma   3
Jag kan ännu inte lösa multiplikationer med hjälp av material, bilder och/eller symboler.
Jag kan lösa multiplikationer med hjälp av material, bilder och/eller symboler.
Jag kan lösa multiplikationer med hjälp av material, bilder och/eller symboler och förklara för andra hur jag tänker.
Huvudräkning
Multiplikationstabellerna 2, 5 och 10.
 • Ma   3
Jag kan ännu inte multiplikationstabellerna 2, 5 och 10.
Jag kan multiplikationstabellerna 2, 5 och 10.
Jag kan några av de övriga multiplikationstabellerna utöver 2, 5 och 10.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: