Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

agenda 20/30

Skapad 2021-01-27 13:00 i Nolängens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Vad händer med det vi inte har användning för ? Vi ska under våren arbeta med projektet agenda 20/30 där vi har fokus på mål nr 12 Hållbar konsumtion och produktion

Innehåll

 

Kartläggning av barngruppen

Vi har sett ett ökande intresse hos barnen att samla /plocka saker både inne och ute. Allt från papper, plast naturmaterial m.m. 

Generativ fråga: 

Vad händer med de vi inte har användning för?

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Analytisk och kommunikativt förmåga

Nedbrytning av valda läroplansmål

Ha kännedom om och erfara innebörden av återvinning. Få delta i sammanhang där vi provar på att återvinna i vardagen. Vi kommer synliggöra vårt kretslopp på ett konkret sätt genom att låta dem aktivt delta i kretsloppets processer. Vi vill uppmana dem till att ta tillvara på de resurser vi har . Barnen kommer få delta i sökande av ny kundskap och vi kommer lyfta deras frågor och undersöka de i vardagen.

Kännetecken:

Barnen ska själva reflektera över vad återvinning betyder.

Med vetet slänga pappret i pappersåtervinningen

Barnens materialhantering

Dela med sig av vad kunskap man fått och har en vilja att återberätta.

Självmant kunna lyfta fram resurser i vår närhet som vi kan återvinna.

Kunna vidga perspektiv genom hur de förhåller sig och uppmärksammar sin omgivning, kan de se saker de inte sett innan.

Genomförande / arbetsmetoder

Vi kommer uppmärksamma att det kan finnas resurser i vår närhet som går att använda på fler än ett sätt.Genom att utforska tillsammans med barnen vill vi förmedla en känsla av möjlighet till handling och ge dem perspektiv. Så ett frö för att kunna börja fundera på vad de själva kan göra. Vi vill börja med de som finns i barnens vardag. Vi vill också öka förståelsen för barnens rättigheter chans skyldigheter.

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: