Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska VT-21

Skapad 2021-01-27 13:12 i Brunnbyskolan Linköping
Grundskola 5 Engelska
Nu kör vi vidare med engelskan! Under vårterminen kommer vi att fortsätta träna grammatik men också utveckla våra muntliga och skriftliga kunskaper.

Innehåll

Genom undervisningen ska du utveckla förmågan att:

(från kunskapskraven i Lgr11)

·       Formulera dig och kommunicera i tal och skrift

·       Förstå och tolka innehållet  i talad engelska och i olika slags texter

 

Delmål mot kunskapskrav i år sex

I slutet av terminen har du kunskaper om:

 

Undervisning och arbetssätt 

För att eleverna ska kunna arbeta mot uppsatta mål behöver vi

i undervisningen:

- lyssna på olika slags texter, dramatiseringar

träna på att återberätta texter från böcker och CD

- träna på att delta i samtal inom ett givet ämne

- träna på grammatiska strukturer

- träna på att skriva texter på engelska

 

 

I undervisningen kommer vi att ha gemensamma genomgångar av texter och grammatiska strukturer. Du kommer att få arbeta enskilt men också i par och tillsammans i helklass.

 

Bedömning av arbetet

När jag bedömer ditt arbete kommer jag att titta på hur väl du uppnår mål 1-8. Du bedöms under arbetets gång i muntliga och skriftliga uppgifter samt glosförhör och diagnoser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  C 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  C 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: