👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering - Bojen V.5- 2021

Skapad 2021-01-27 13:40 i Sjögården förskola Flen
Förskola
Syftet: Att öka ordförråd, kommunicera med hjälp av teckenstöd och utveckla motorik.

Innehåll

Datum: 01/02-05/02

Ansvarig: Bojens arbetslaget

Material: Böcker, lim, papper, leksaker, ipad, deg, sax, vatten, stjärtlappar, rektangel form. 

Nulägesbeskrivning: Nu är det vintern, vilket innebära snö, is och vatten. Vi ska arbeta med tema " Snö och vinter " genom att observera, undersöka och upptäcka vad som händer under vintern årstiden genom bland annat lek utom hus, experiment, bilder och skapande aktiviteter.

 

Måndag: Utelek. Vi åker stjärtlappar och undersöker isblock som vi fryser under helgen. 

Tisdag: Läsargrupp . Vi ska fortsätta läsa boken " Babbas saker ". Vi introducerar och benämner de sakerna som finns i boken.

Onsdag: Gruppaktivitet: Vi delar in barnen i mindre grupp. De äldre barnen arbetar med saker ur boken " Babbas saker " genom en uppmaning från en pedagog  ska barnen hitta och benämna rätt saker . De yngre barnen ska fortsätta forma med hjälp av Play Dough deg.

Torsdag: Skapande: Vi klipper papper i cirklar i olika storlek som barnen limmar ihop till en snögubbe.

Fredag: Barnens val av aktiviteter.

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
    Lpfö 18