👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-01-27 13:45 i Knekten förskola Flen
Förskola
Vi kommer ge barnen möjlighet att erövra kunskaper inom matematik, räkneord, räkning och tal, genom olika aktiviteter tillsammans.

Innehåll

Syfte:

Förskolan Knekten har ett mål i verksamhetsplanen som handlar om att vi ska ha erbjudit inspirerande, lustfyllda och lärorika miljöer och aktiviteter för att öka alla barns möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor.

MÅL:

Vi erbjuder barnen möjlighet att erövra kunskaper inom tal, räkneord, och räkning, i mindre grupper samt i samlingen.

HUR:

Vi kartlägger barnens förkunskaper, samt barnens efterkunskaper när perioden är slut. 

 

Det vi ser på är:

Tal, räkneord och räkning

Skiljer på en och flera

Använder räkneord

Har börjat pekräkna

Uppfattar antal och föremål upp till 3 utan att behöva räkna

Pekräknar till 5

Antal

Hämtar på uppmaning 2 föremål

Kan dela ut 1 föremål/sak per person

Hämtar på uppmaning 3 föremål

Kan visa med fingrarna hur gammal hen är

 

Vi arbetar en gång/v i våra 2 grupper, Bamsegruppen och Bilgruppen på samt i samlingen en gång/v. 

Vi skriver in vad vi planerar att göra i kartläggningsunderlaget för matematik under aktuell rubrik, samt under planeringen i Unikum. 

Under planeringen på Unikum skriver vi upp vad vi ska göra i våra grupper samt i samlingen, under reflektioner

Där ska vi även under analysen regelbundet reflektera enskilt, och tillsammans. 

Varje vecka skriver vi ett inlägg på Unikum, på gruppens logg, och/eller enskilda lärloggar.

PERIOD:

Jan-mars 2021.

ANSVARIGA:

Anna ansvarar för Bilgruppen (med lite hjälp av Iman)

Iréne och Shala ansvarar för Bamsegruppen.

Samtliga pedagoger ansvarar för sin matematiksamling. 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18