Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Sagor

Skapad 2021-01-27 13:46 i Hosiannaskolans Förskola Fristående förskolor
Berätta sagor med olika metoder: böcker, flanosagor, iPad osv. Låta barnen återberätta sagor. Låta barnen skapa sagor bl a i lera, i rollekar, osv.
Förskola
Barnen arbetar med sagor. Vi använder olika sagor och olika material.

Innehåll

Var är vi?

Andrea/ Helena/ Clara har berättat och läst sagor för barnen, bl a Bockarna Bruse. Barnen har lekt Bockarna Bruse. Barnen har även återberättat Bockarna Bruse.

Vi insåg att det här kan vara ett tema om berättande.

Barnen ska bland annat kunna återskapa sagorna i lera och annat skapande.

Pedagoger berättar och fantiserar egna sagor tillsammans med barnen.

Barnen skapar egna sagor.

 

Datum för upprättande av planen:20210127

 Hur fortsätter vi?

Hela gruppen inkluderas (1-3 år) men undervisningen kan se olika ut beroende på hur gammalt varje enskilt barn är.

 

Vi vill att barnen ska utveckla språket och förmågan att berätta/återberätta inför en grupp. Vi tror att det kan stärka självkänslan hos varje barn och inom gruppen.

  

  Gör en grovplanering för:

  • när undervisningen ska ske  under veckan: tisdag förmiddag i första hand, men även efter vilan när några barn är uppe.
  • vem som ska hålla i undervisningen: Andrea i första hand med stöd av Helena.
  • möjliga miljöer/platser där undervisningen ska bedrivas: vid samlingsmattan, vid pysselbordet, rollekar ute och inne, sagoläsning på och efter vilan i läshörnan.
  • material som understödjer barnens lärande i projektet: böcker, Ipad (polyglutt), flanosagor, lera, leksaksdjur och andra leksaker.

 

 

 

Målet: 

Vi vill att barnen lär sig det här för att:

Barnen har visat stort intresse för sagor.

Barnen har lekt och återberättat sagor i olika former.

Berättande skapar en positiv gruppkänsla mellan barnen.

Berättande utvecklar barnens språk och kommunikation.

 

Vi vill att barnen lyssnar på sagor, leker sagorna som de redan gör i rollekar, återberättar inför gruppen, skapar sagor/sagofigurer i olika skapandematerial. Barnen bör vara ca 2-4 åt gången beroende på förutsättningar och behov.

 

 

Dokumentation

Vi fotograferar barnen när de berättar och ritar och målar.

Skriver ner barnen sagor och sätter upp vid samlingen.

Skriver om barnens språkutveckling inför utvecklingssamtalet.

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: