Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2021-01-27 14:15 i Brunnbyskolan Linköping
Grundskola 4 Svenska
I det här arbetsområdet kommer du få möjlighet att använda din fantasi i ditt skrivande av berättande texter. Astrid Lindgren sa: "Allt stort som skedde i världen skedde först i någon människas fantasi."

Innehåll

Innehåll:

Under veckorna v.45-48 kommer du att undervisas om hur du skriver en berättande text.

Läraren kommer gå igenom och undervisa om berättande texters struktur och språk.

Vi kommer att arbeta enligt cirkelmodellen och titta på flera exempel, vissa enligt variations teorin. Vi kommer skriva en gemensam skräckhistoria och du kommer att få träna på att skriva en egen skräckhistoria.

Din egen skräckhistoria som du kommer att skriva kommer du att få respons på från lärare och utifrån responsen kommer du få möjlighet att bearbeta din text.

Under vårterminen kommer vi repetera hur man skriver berättande texter och du kommer få möjlighet att skriva en berättande text tillsammans med en/två kompis/kompisar. Du och din/dina kompis/kompisar kommer även får kamratrespons på er text.

Arbetssätt och undervisning:

 • Läsa olika berättande texter (skräckhistorier, berättelse om kärlek) tillsammans och titta på textens struktur (titel, inledning, problem, lösning, avslutning) och språk (beskrivningar, dialog, berättarform och tempus).
 • Läsa flera texter enligt variationsteorin och ge respons på texterna utifrån struktur och språk.
 • Skriva en gemensam berättande text (skräckhistoria) med gemensam skrivplan.
 • Skriva en berättande text med skrivkompis/skrivkompisar.
 • Skriva en egen skräckhistoria samt bearbeta din text utifrån feedback från läraren.
 • Lära oss mer om verb, tempus - presens (nutid) och preteritum (dåtid), genom att titta på "Grammatikbolaget" och arbeta i läromedlet "Klara Svenskan - Språklära".
 • Lära oss hur man skriver beskrivningar genom att jämföra olika texter enligt variationsteorin samt lära oss mer om adjektiv genom att titta på "Grammatikbolaget" och arbeta i läromedlet "Klara Svenskan - Språklära".
 • Lära oss hur man skriver dialog genom att jämföra olika dialoger enligt variationsteorin och arbeta i läromedlet "Klara Svenskan - Språklära".
 • Lära oss olika berättarformer (första person jag, eller tredje person, hon/han,) som kan användas i skrivandet av berättande texter
 • Ge och få kamratrespons på en berättande text.

Bedömning:

Bedömning av dina kunskaper sker kontinuerligt under arbetets gång. Du kommer även få visa dina kunskaper genom att  skriva två berättande texter, en i slutet av höstterminen (julberättelse) och en i slutet av vårterminen. När du skriver texterna kommer du inte få använda dig av något stödmaterial.

I dina texter kommer jag bedöma om:

 • Din text är organiserad med titel, inledning (vem, var, när, vill, varför), problem, lösning och avslutning.
 • Din text innehåller beskrivningar. 
 • Du delar in din text i meningar som börjar med stor bokstav och avslutas med punkt, frågetecken eller utropstecken och hur du bygger dina meningar.
 • Du skriver din text i samma tempus (preteritum eller presens) genom hela texten.
 • Du skriver din text i samma berättarform (första person eller tredje person) genom hela texten.
 • Du skriver dialog i din text och hur du skriver den.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Berättande text

Nivå
Behöver utveckla
Nivå 2
Utvecklad
Nivå 3
Välutvecklad
Inledning
Att du i inledningen av din berättande text beskriver Vem? Var? När? Vill?
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du behöver utveckla din text genom att i din inledning berättar var någonstans det utspelar sig, vilka personer det handlar om när det händer och vad huvudkaraktären vill.
I din inledning skriver du och berättar var någonstans det utspelar sig, vilka personer det handlar om och när det händer. Du skriver även och berättar vad huvudkaraktären vill.
Du skriver en välutvecklad inledning där du berättar var någonstans det utspelar sig, vilka personer det handlar om och när det händer. Det framgår även tydligt vad huvudkaraktären vill och oftast även varför.
Handling
Att du har med flera problem och lösningar i din berättande text.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du behöver utveckla din text genom att skriva flera problem och lösningar.
Din text innehåller flera problem och lösningar
Din text innehåller flera välutvecklade problem och lösningar.
Avslutning
Att du kopplar tillbaka till vad huvudkaraktären ville i inledningen
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du behöver utveckla din text med en tydlig avslutning där du tydligt kopplar tillbaka till vad huvudkaraktären ville i inledningen samt beskriver hur huvudkaraktären upplevde det som hände i berättelsen.
Din text har en tydlig avslutning där du kopplar tillbaka till vad huvudkaraktären ville i inledningen. Du beskriver kortfattat hur personen upplevde det som hände i berättelsen.
Din text har en mycket tydlig och välutvecklad avslutning där du kopplar tillbaka till vad huvudkaraktären ville i inledningen. Du har flera beskrivningar som berättar om hur personen upplevde det som hände i berättelsen.
Beskrivningar
Att du har flera enkla beskrivningar i din text.
 • Sv  E 6
Du behöver utveckla din text med flera enkla beskrivningar.
Du skriver flera enkla beskrivningar i din text.
Du skriver flera målande och utvecklande beskrivningar och du använder flera olika sinnen i dina beskrivningar.
Interpunktion
Att du börjar dina meningar med stor bokstav och avslutar dem med punkt, frågetecken eller utropstecken på rätt ställe.
 • Sv  E 6
Du behöver utveckla din text genom att skriva meningar som börjar med stor bokstav och avslutas med punkt, frågetecken eller utropstecken och/eller dela upp vissa av dina meningar i flera meningar och/eller skriva samman två korta meningar till en med hjälp av sambandsord.
Du skriver meningar där de flesta meningar börjar med stor bokstav och avslutas med punkt, frågetecken eller utropstecken. Du skriver någon eller några meningar som skulle behövas delas upp i flera meningar och/eller sättas ihop till längre meningar.
Du skriver meningar där alla meningar börjar med stor bokstav och avslutas med punkt, frågetecken eller utropstecken på rätt ställe.
Stor bokstav i namn
Att du har stor bokstav i början av namn på personer och platser.
 • Sv  E 6
Du behöver utveckla din text genom att skriva stor bokstav i början av namn på personer och platser.
Du har oftast stor bokstav i början av namn på personer och platser men kan glömma vid något tillfälle.
Du har alltid stor bokstav i början av namn på personer och platser.
Tempus
Att du håller samma tempus genom hela din berättande text, presens (nutid) eller preteritum (dåtid).
 • Sv  E 6
Du behöver utveckla din text genom att hålla dig till samma tempus genom din berättande text. Du behöver skriva din text i presens (nutid) eller preteritum (dåtid).
Du håller dig till samma tempus genom i stort sett hela din berättande text. Du skriver i stort sett hela din text i presens (nutid) eller preteritum (dåtid).
Du håller dig till samma tempus genom hela din text. Du skriver hela din berättande text i presens (nutid) eller preteritum (dåtid).
Berättarform/berättarperspektiv
Att du håller samma berättarform genom hela din berättande text, första person (jag-form) eller tredje person (han/hon-form).
 • Sv  E 6
Du behöver utveckla din text genom att hålla dig till samma berättarform genom din text. Du behöver skriva din text i första person (jag-form) eller tredje person (han/hon-form).
Du håller dig till samma berättarform genom i stort sett hela din berättande text. Du skriver i stort sett hela din text i första peson (jag-form) eller tredje person (han/hon-form).
Du håller dig till samma berättar-form genom hela din text. Du skriver din berättande text i första person (jag-form) eller tredje person (han/hon-form).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: