Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2021-01-27 14:14 i Brunnbyskolan Linköping
Grundskola 2 Matematik Teknik
Nu ska du få lära dig mer om teknik och matematik. Vi ska lära oss grunderna i programmering.

Innehåll

Vi kommer under vårterminen på tekniklektionerna fokusera på att lära oss grundprogrammering. 

Mål:

 • Att lösa matematiska problem.
 • Identifiera och analysera tekniska lösningar. 
 • Ha kunskap om teknikens utveckling. 
 • Förstå begrepp som kod, bugg, loop, algoritm, mönster, robot.
 • Få kunskap om analog och digital programmering. 

(se kopplingar till läroplanen).

Undervisning: 

Du kommer få undervisning via genomgångar. Vi kommer titta på serien programmera mera på ur.se.  Du kommer få testa på analog och digital programmering. Den analoga programmeringen kommer ske med hjälp av våra kroppar och bildstöd för att lägga koder. Vi kommer även arbeta med Bee-Boots. Vi kommer testa digital programmering i olika appar och träna på att lägga enklare koder på hemsidan code.org. 

Bedömning:

Bedömning sker på ditt deltagande på lektionerna. Jag kommer även bedöma de arbetsuppgifter som du gör med analog samt digital programmering.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3

Matriser

Ma Tk
Matris låg

På väg att nå målet
Med stöd av vuxen
Når målet
Självständigt
Når längre än målet
Självständigt och utvecklat
Begrepp
Känna till och förstå begrepp kopplat till programmering.
Analog programmering
Kunna genomföra och förstå en analog programmering.
Digital programmering
Kunna genomföra och förstå en digital programmering.
Historia
Ha kunskap om hur tekniken har utvecklas med hjälp av programmering.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: