👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid och uppdelning av året

Skapad 2021-01-27 14:32 i Brunnbyskolan Linköping
Grundskola 3 Matematik
Vi lärs oss analoga klockan och hur året är uppdelat i årstider, månader, veckor och dagar.

Innehåll

Mål med undervisningen och det som bedöms är att eleven kan: 

Klockan 

 • kunna hela analoga klockan. 
 • kunna uppskatta tid. 
 • kunna räkna ut enkla tidsskillnader. 

Årets olika delar

 • Kunna antalet månader, veckor och dagar på ett år. 
 • Kunna årstiderna och månaderna.  
 • Kunna koppla månaderna till rätt årstider. 
 • Kunna antal veckor och dagar på en månad. 

Undervisning och arbetssätt: 

Vi kommer arbeta med

 • Du kommer få arbeta med lärandemål med framgångskriterier för att tydliggöra målen. 
 • Du kommer att få se undervisningsfilmer. 
 • Du kommer få genomgångar och ha gemensamma diskussioner i helklass.  
 • Du kommer att få arbeta tillsammans med en kompis och du kommer att få arbeta enskilt. 
 • Du kommer få arbeta med klockan på skolplus.
 • Du kommer få bildstöd för klockans delar och upplägg som stöd i ditt lärande och arbete.   
 • Du kommer att få bildstöd för hur året är uppdelat som stöd i ditt lärande och arbete. 
 • Du kommer få arbeta praktiskt med att klippa och sortera årstider, månader, veckor och dagar och att ställa olika klockslag. 
 • Du kommer få många repetitionstillfällen för att befästa dina kunskaper. 

Nedan följer syfte, centralt innehåll och kunskapskrav: 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3

Matriser

Ma
grundmatris Lisa Lingblom

På väg att nå målen
Med mycket stöd av vuxen.
På god väg att nå målen
Med visst stöd av vuxen.
Når målen
Självständigt
Analoga klockan
Kunna hela analoga klockan
Uppskatta tid
Kunna uppskatta tid.
Tidsskillnader
Kunna räkna ut enkla tidsskillnader.
Årets delar
Kunna antalet månader, veckor och dagar på ett år.
Årstider och månader
Kunna årstiderna och månaderna. Kunna koppla månaderna till årstiderna.
Månader
Kunna antal veckor och dagar på en månad.