Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskapsvecka

Skapad 2021-01-27 14:49 i Ingaredsskolan Alingsås
Vi arbetar med hur man är en bra kompis.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Svenska Bild
Under vecka 6 kommer vi fokusera extra på vänskap och värdegrund. Det är något vi arbetar med kontinuerligt under hela skoltiden men som vi nu ska fokusera lite extra på. Vi ska samtala om hur vi talar till varandra, hur vi samarbetar, alla människors lika värde och att alla lär olika.

Innehåll

Syfte

Du ska få möjlighet att utveckla följande förmågor:

Kommunikativ förmåga

- samtala och diskutera i små grupper, samt i helklass. 

- uttrycka och motivera dina åsikter

Analysförmåga

- komma med förslag på lösningar kring dilemman

- kunna jämföra för- och nackdelar i olika dilemman

Metakognitiv förmåga

- kunna tolka och reflektera kring olika dilemman

- kunna hitta den mest rimliga lösningen vid dilemman

 Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

- synliggöra skolans likabehandlingsplan.

- gruppstärkande aktiviteter och lekar

- diskutera, skriva, rita och pyssla kring de olika dilemman vi kommer diskutera. 

- samtal och diskussioner kring olika teman så som att göra förlåt och att vara en kompis. 

 

Bedömning

 Jag kommer bedöma din förmåga att:

- delta och diskuterar i små grupper och i helklass, samt din förmåga att kunna urskilja för- och nackdelar i en situation

- komma på och förklara lösningar på problem och dilemman

- lyssna på och diskutera om olika problem och dilemman 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: