Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årskrönika

Skapad 2021-01-27 14:55 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Nu är vi inne i 2021 men det brukar lämpa sig att göra ett bokslut över det gångna året. Alltså skriva en text där man sammanfattar årets viktigaste händelser och kanske de egna känslorna och tankarna under året. År 2020 var också verkligen ett annorlunda år för väldigt många. Men hur var 2020 för dig?

Innehåll

Årskrönika

Nu är vi inne i 2021 men det brukar lämpa sig att göra ett bokslut över det gångna året. Alltså skriva en text där man sammanfattar årets viktigaste händelser och kanske de egna känslorna och tankarna under året. År 2020 var också verkligen ett annorlunda år för väldigt många. Men hur var 2020 för dig? Vad hände dig personligen och vad hände i världen? Hur tänker du om året som var? Var det ett personligt årsbästa trots ett stökigt år i världen eller ett riktigt dåligt år för dig personligen? 

Du ska skriva en årskrönika där du beskriver och sammanfattar några viktiga händelser under 2020 för dig personligen eller i världen. Du ska också reflektera över året som gått och vad du vill lämna kvar och vad du tar med dig in i det nya året! 

Om du siktar mot de högre betygen kan du fundera på hur du vill att tonen ska vara i din text, ska den vara rolig för den som läser eller vill du väcka ett visst allvar. Vilka känslor vill du väcka hos läsaren?

 

Uppgift:

 

  1. Skriv en krönika med minst 200 ord där du sammanfattar några viktiga händelser och resonerar om året som var.
  2. Använd rubriken mitt 2020 eller valfri rubrik.
  3. Ta hjälp av frågorna nedan för att komma ihåg vad som hände! Gör gärna en tankekarta med vad du vill ta med i din text! (Allt måste inte vara med i slutändan och du kan självklart lyfta in sånt som inte berörs av frågorna)
  4. Storlek 12, valfritt typsnitt.
  5. Kolla språket! Stavning, skiljetecken och stor bokstav på rätt plats!

Matriser

Sv SvA
Årskrönika

Årskrönika

E
C
A
Koppling till uppgift
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en krönika.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en krönika.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en krönika.
Innehåll
Elevens tankegång framgår. Eleven resonerar på ett enkelt sätt.
Elevens tankegång framgår tydligt. Eleven resonerar på ett utvecklat sätt. Elevens exempel är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget. Krönikan innehåller både det personliga och det allmänna men det råder inte alltid balans mellan dem.
Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Elevens exempel är träffande och fördjupar och/eller utvidgar resonemanget. Det råder god balans mellan det personliga och det allmänna.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckesindelning och inledning. Textbindningen är utvecklad. Det finns en avslutning, t.ex. genom ett försök till slutsats eller uppmaning till läsaren.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckesindelning och effektiv inledning. Textbindningen är välutvecklad. Det finns en medveten avslutning, t.ex. genom en slutsats eller en uppmaning till läsaren.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av krönikan.
Ordvalet är varierat och passar en krönika, t.ex. genom ungdomligt språkbruk, läsartilltal eller humoristiska vändningar . Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av krönikan.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och lyfter krönikan, t.ex. genom användning av liknelser och metaforer. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: