Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor åk 1

Skapad 2021-01-27 15:20 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska Bild
Nu arbetar vi med sagor! Du kommer att få höra många spännande sagor, få möjlighet att lära dig om hur sagor är uppbyggda och skriva egna sagor.

Innehåll

Elevdel

Ämne:Svenska, Bild

Arbetsområde: ”sagor”

Konkreta mål: Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att...

 • kunna berätta några saker som är typiska för en sagotext.
 • kunna använda dig av några saker som är typiska för en sagotext i ditt eget skrivande.
 • skriva en saga där man tydligt kan se de olika delarna: beskrivning av huvudpersonen, problem, lösning och slut.
 • rita bilder som passar till innehållet i dina texter.

Bedömning: Vad som kommer att bedömas och hur du ska visa dina kunskaper.

 • Du kan muntligt berätta om några saker som kännetecknar en saga.
 • Du använder dig av några saker/ord som är typiska för en saga i dina egna texter.
 • Du skriver en egen saga som innehåller huvudperson, problem, lösning och slut.
 • Du ritar bilder som passar till innehållet i dina texter.

Undervisning: För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna...

 • Arbete utifrån cirkelmodellen:
 1. Vi läser och lyssnar till olika sagor. Vi bygger upp en ordbank med ” sagoord” t ex "Det var en gång...", talet tre och sju, gott, ont, magi, förvandla, lyckligt slut osv. Vi tittar närmare på olika karaktärer som brukar dyka upp i sagor t ex troll, prinsessor, drakar, häxor, riddare m.fl. Vi funderar också på i vilka miljöer sagor brukar utspela sig.
 2. Vi tittar gemensamt på sagotexter för att få förebilder (se hur de är uppbyggda och vad som är typiskt för just sagor). Vi ser på hur illustratörer förstärker innehållet i olika sagor med bilder.
 3. Vi skriver och bygger upp sagor gemensamt.
 4. Eleverna skriver sagor på egen hand och i par.
 • Arbete med sagans olika delar:
 1. huvudperson
 2. problem
 3. lösning
 4. slut

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: