Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige

Skapad 2021-01-27 17:12 i Brunnbyskolan Linköping
Grundskola 4 Geografi
"Du gamla du fria du fjällhöga nord..." I det här arbetsområdet kommer du få lära dig om Sverige. Du kommer få lära dig om Sveriges landskap, städer, sjöar och öar och du kommer få lära dig om de olika naturtyperna som finns i Sverige.

Innehåll

Innehåll:

Under läsåret kommer du få lära dig:

- Olika geografiska begrepp

- Hur Sverige är uppdelat i landskap, landsdelar, län och kommuner

- Viktig fakta om Sverige

- Om Sveriges olika naturtyper: odlad mark, kust, hav och sjö, skog och fjäll

- Om några olika landskap och vart de ligger

- Namnet på några städer, sjöar, öar och berg i Sverige samt vart i Sverige de ligger

Arbetssätt och undervisning

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Lära oss olika viktiga geografiska begrepp
 • Titta på Geografens testamente - Den stora Sverigeresan
 • Läsa texter och svara på frågor om Sveriges olika naturtyper
 • Lära oss namnen på olika landskap, städer, sjöar, öar och berg och placera ut dem på Sverigekartan
 • Skriva faktatexter om några landskap
 • Berätta om något landskap inför klassen
 • Läsa om några landskap hemma och svara på frågor om texten
 • Grupparbete om några platser i Östergötland
 • Åka på Östgötaresa 

Bedömning

Bedömning av dina kunskaper sker kontinuerligt under arbetets gång. Jag kommer läsa dina faktatexter om landskapen som du skriver och använda dem i bedömningen av dina kunskaper. Vi kommer även ha två skriftliga prov om Sverige, ett prov där du kommer få visa dina faktakunskaper om Sverige och ett prov där du kommer få visa dina kunskaper om Sveriges namngeografi. Vi kommer även ha en skriftlig diagnos där du kommer få möjlighet att visa vilka kunskaper du har om Sveriges olika naturtyper.

Jag kommer bedöma:
 

 

 • Dina faktakunskaper om Sverige.
 • Dina kunskaper om Sveriges olika naturtyper.
 • Din förståelse för geografiska begrepp och din förmåga att använda dem.
 • Din förmåga att använda kartor för att undersöka Sverige.
 • Dina kunskaper om Sveriges namngeografi och din förmåga att placera ut vissa geografiska objekt på en Sverigekarta. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: