Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Straffrätt ind.val (Rätten och samhället)

Skapad 2021-01-27 18:33 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Juridik
Behandlar straffrätten. Här får du exempelvis lära dig vad ett brott är, vilka straff (påföljder) som finns och hur valet av påföljd går till. (Kap 10- 12)

Innehåll

Under den följande månaden ska vi arbeta med straffrätt

v. 49 Introduktion straffrätt.

v.50 Genomgång och eget arbete.

v.51 Genomgång och eget arbete.

v.1 Genomgång och eget arbete.

v.2 Genomgång och eget arbete.

v.3 Genomgång och eget arbete.

v. 4 Genomgång och eget arbete.

v. 5 Genomgång och eget arbete

Examination: Prov 11/2 och inlämning av rättsfilosofiuppgift

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Straffrätt: regler som rör brott och straff samt straffrättsliga ideologier.
    Jur  -
  • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.
    Jur  -
  • Sambandet mellan etik och moral i samhället, lagstiftning och tolkning av lagar.
    Jur  -

Matriser

Jur
Straffrätt ind.val (Rätten och samhället)

F
E
C
A
Ny nivå
Ny nivå
Kunskaper i stort om straffrätten.
Kunskaper i stort om straffrätten.
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av straffrätten
Du har uppnått föregående steg och påbörjat delar av nästa.
Eleven redogör utförligt för delar av straffrätten
Du har uppnått föregående steg och påbörjat delar av nästa.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för straffrätten.
Förståelse för och användningen av begrepp samt förståelse för och upprättande av dokument
Förståelse för och användningen av begrepp samt förståelse för och upprättande av dokument.
Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Du har uppnått föregående steg och påbörjat delar av nästa.
Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.
Du har uppnått föregående steg och påbörjat delar av nästa.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.
Ny aspekt
Lösning av juridiska problem
Utifrån enkla fallbeskrivningar löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem inom olika privatjuridiska områden med hjälp av given rättskälla. Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.
Du har uppnått föregående steg och påbörjat delar av nästa.
Utifrån fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.
Du har uppnått föregående steg och påbörjat delar av nästa.
Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Rättsfilosofiskt och etiskt reonemang
Eleven beskriver översiktligt privatjuridiska frågor i samhället och för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Du har uppnått föregående steg och påbörjat delar av nästa.
Eleven beskriver utförligt privatjuridiska frågor i samhället och för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Du har uppnått föregående steg och påbörjat delar av nästa.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat frågor i samhället som rör straffrätt samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: