👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering: Rörelse och Språk

Skapad 2021-01-28 07:04 i Förskolan Dahlian Kunskapskryssaren AB
Förskola
Rörelse och språk

Innehåll

Syfte:

Utveckla barnens intresse kring begreppet rörelse

Utveckla motorik. kroppsuppfattning och koordinationsförmåga.

Ge utrymme till samspel och turtagning.

Ge barnen möjlighet att stärka sin självkänsla.

Låta barnen få nya begrepp genom sagor

Ge talutrymme/möjlighet att uttrycka tankar 

Utveckla intresset för matematik och skrift genom sagor/sång

 

Metod

Samlingar/grupper : i helgrupp och i projektgrupp 

Matematik: Formjakt( geometriska former)

Stapeldiagram (antal barns närvaro)

Bilar//saker (, färg och antal ,mäta, sortera, läge, mängd och mönster)

Vardagliga situationer (dukning, lunch, påklädning osv.) 

 Språk: läsa sagor (på olika sätt,)

 Leka med ord genom rim o ramsor, sång

 Skapa tillfällen att argumentera och kommunicera  

Skrift: skapande med olika material 

lyssna/berätta/återberätta/reflektera

Rörelse: promenader/skogen 

Rörelsebanor inomhus 

Musik/sång


Dessa metoder går att kombinera med varandra vilket vi kommer göra under detta arbete med rörelse och språk.

Exempelvis: under en skapande aktivitet kan man lyssna på musik och samtalar kring vad man hör och sedan måla/skriva det(med hjälp om man behöver) , 

eller när man har rörelsebana/rörelselekar kan man köra leken dansstop eller man kan bestämma hur många hopp,steg barnen får ta innan man kör vidare. 

På promenaden letar man former. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18