Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dialekter och minoritetsspråk

Skapad 2021-01-28 08:29 i Västra Berga skola Helsingborg
Under några veckor kommer vi att arbeta med dagstidningen. Vi ska titta på hur en tidning är upplagd och skriva olika texter t ex insändare och artikel.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Under denna termin ska vi lära oss om olika svenska dialekterna för att få ett grepp om hur talspråket i Sverige skiljer sig åt och hur de olika dialekterna har utvecklats. Vidare kommer du förutom att fördjupa dig i en svensk dialekt och även fördjupa dina kunskaper om en av Sveriges minoritetsspråk och lära dig om de andra.

Innehåll

Målet med undervisningen

Du ska få lära dig om :

 • Språkhistoria, från runorna till idag
 • Olika språkträd och hur språk utvecklas och förändras

 • Våra grannspråk och minoritetsspråken i Sverige


Så här kommer vi att arbeta

I undervisningen kommer vi att:

- ha genomgång av olika epoker i språkhistorien
- läsa korta textutdrag från de olika epokerna
- anteckna under genomgång
- ta reda på fakta om en dialekt i grupp, skriva om den och presentera i tvärgrupp
- ta reda på fakta om ett minoritetsspråk i grupp, göra en powerpoint och presentera den inför klassen
- utifrån klassens frågor arbeta med våra grannländer och deras språk. Skillnader och likheter
- lyssna aktivt på de andra gruppernas redovisningar och anteckna för att kunna göra ett prov om alla gruppernas redovisningar och texter
- slå upp och lära oss nya ord

 

Mer detaljerad information om språkhistorien och vad som ska finnas med i presentationerna och förslag på källor kommer finnas på Classroom. Ett för varje delområde.

Bedömning

Bedömning sker i följande kunskapskrav:

 

 Resonera 

Du för resonemang om dialekters historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk/dialekter och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

 

Muntlig redogörelse

 

 

Du förbereder och genomför muntliga redogörelser med struktur och innehåll och med anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

 

 

 
 
   

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: