👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva vt år 6

Skapad 2021-01-28 08:53 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 6 Svenska
Du kommer att få skriva många typer av texter så du blir säkrare och mer mångsidig i ditt skrivande. Du övar på att skriva med ett varierat språk, god struktur och med en säkerhet i språkanvändning. Vi utvecklar skrivandet genom att träna på gestaltande och beskrivande inslag i vissa texter.

Innehåll

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska

 • Du ska få undervisning i hur olika texter är uppbyggda och vilka de typiska dragen är för texter i olika genrer.
 • Du ska få träna på att skriva texter i olika genrer.
 • Du ska få hjälp att utveckla ditt skrivande med hjälp av skrivprocesser. Du ska lära dig hur man kan använda sig av tankekarta, ordsamlingar eller stödord.
 • Du ska få jobba med olika sätt att koppla ihop dina skrivarbeten med olika estetiska uttryck.
 • Du ska tränas i att använda värdeladdade ord så att du tydligt kan få fram en känsla eller budskap i din text.
 • Du ska få jobba med att skriva dina texter på ett korrekt sätt antingen för hand eller med hjälp av dator.
 • Du ska få undervisning i våra ordklasser, skriftspråksregler och arbeta med stavning.
 • Du ska få hjälp att bearbeta dina texter, själv och tillsammans med andra, och få återkoppling på det du skrivit så att du vet vad du kan utveckla.

Arbetssätt

 • Vi ska skriva många olika sorters texter.
 • Vi ska redovisa våra texter på olika sätt.
 • Vi ska jobba med estetiska uttryck som kan kopplas till våra texter.
 • Vi ska ha lärarledda lektioner där vi fokuserar på de specifika målen för den text vi ska skriva.
 • Vi ska hjälpa varandra i skrivprocesser. Vi ska ge respons på varandras texter och i ska bearbeta våra texter både språkligt, i innehåll och i form.
 • Vi ska öva oss i att bli allt mer självständiga i våra skrivprocesser.
 • Vi ska läsa olika exempeltexter.
 • Vi ska skriva både för hand och på datorn.
 • Vi ska samtala i helklass eller mindre grupper.

Bedömning

 • Du ska visa dina kunskaper under skrivprocessens gång.
 • Ditt skrivarbete kommer bedömas i sin helhet när du anser att du är klar med texten.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6