👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för Äppel & kärngruppen skogen, natur och miljö vt 21

Skapad 2021-01-28 08:56 i LillTunas Förskola LiCa förskolor
Förskola
Barnen visar intresse för djur och natur. Vi har ju vår fågelmatningsstation som vi kan följa och vår maskkompost som vi följer. Vi går till skogen regelbundet och barnens intresse styr vad vi plockar upp och jobbar vidare med. För att barnen ska ha möjlighet till detta har vi valt att gå till samma skog varje gång.

Innehåll

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte – Vi vill att barnen ska utveckla sitt intresse och sin kunskap om djur och natur.

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

·      -  Visar intresse på olika tekniker, både manuella som digitala

·      -  Visar intresse över naturvetenskap

 

·       - Visar intresse över hållbar utveckling

 

Metod, och material -

Vi kommer ta vara på barnens intresse och arbeta vidare med detta. Barnen får med hjälp av våra observationer styra arbetet framåt. Vi kommer att rikta in oss på de som finns i skogen, djur, natur och miljö. Vi följer vår fågelmatningsstation, vår maskkompost och vårt insektshotell.

Förutsättningar – Främst på tisdagar i skogen men även övrig tid om barnen visar intresse för något särskilt.

För att Äppelgruppen ska få arbeta med det som de intresserar sig för så delar vi på barngruppen när vi kommit fram till skogen. Lina är ansvarig för denna grupp.

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera? Genom observationer, iPad, film, text.

Vad ska vi dokumentera? Barnens intressen, funderingar och diskussioner.

Förberedelser - Vilket material behövs? Vi kommer att jobba med naturmaterial och plocka in extra material så som digitalt och annat material som behövs för de vi ska göra. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18