👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden inre krafter

Skapad 2021-01-28 08:58 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Ett arbete om jorden inre och yttre krafter.
Grundskola 9 Geografi Svenska
Under ett några veckor kommer vi att arbeta med de krafter som formar vår jord - både de krafter som bygger upp och de som bryter ner.

Innehåll

Under uppstarten av vårterminen, då vi till stor del kommer att arbeta med fjärrundervisning, ska vi arbeta med de inre och yttre krafter som format och fortfarande formar vår jord.

Arbetet kommer att examineras genom en rapport där ni på egen hand väljer ett fördjupningsområde.

Inledningsvis kommer vi att arbeta med fyra filmer från SLI "Jorden i omvandling" - och de instuderingsfrågor som finns till filmerna. Arbetet kommer till största del att ske hemma vid datorn, men ni också möjlighet att samarbeta digitalt. Vi kommer också att gå genom frågor och svar tillsammans.

Sedan kommer du att välja ett område (vulkaner, jordbävningar, tsunamis), som du fördjupar dig i. Detta kommer du att redovisa i form av en rapport, där bedömning sker både på innehåll och på språk, enligt matrisen nedan.

Matriser

Sv Ge
Jordens inre krafter

Förnivå
E
C
A
Geografi
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av naturgivna risker och hot och sårbara platser.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av naturgivna risker och hot och sårbara platser.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av naturgivna risker och hot och sårbara platser.
Geografi
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Svenska
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Svenska
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Svenska
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.