Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnens planet - barnkonventionen

Skapad 2021-01-28 09:59 i Oknö Naturförskola Mönsterås kommun
Barnens Planet har sin utgångspunkt i Barnkonventionen och riktar sig till förskolebarn i åldrarna 3 – 5 år. Materialet vill synliggöra normer, mångfald och allas lika värde på ett roligt och fantasifullt sätt.
Förskola
Barnens Planet har sin utgångspunkt i Barnkonventionen och riktar sig till förskolebarn i åldrarna 3 – 5 år. Materialet vill synliggöra normer, mångfald och allas lika värde på ett roligt och fantasifullt sätt.

Innehåll

Var är vi?

Efter förra årets arbete med barnkonventionen hör vi att barnen har en medvetenhet kring sina rättigheter.

Vart ska vi?

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.

Vad är nästa steg?

Vi läser ”Barnens planet” tillsammans med barnen och pratar om deras drömmar och om vad barnkonventionen är för något. Vi jobbar vidare med boken ”Barnens planet” utifrån den handledning som finns. Vi läser några sidor i taget och jobbar med frågor och reflektion samt övningar som är kopplade till sidorna. Det finns en målarbok kopplad till materialet som barnen får måla i och sedan ta med sig hem när vi avslutat arbetet med ”Barnens planet”.

Uppföljning

Vi använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering. Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationern och reflekterar kring den. Alla barn deltar efter förmåga och intresse.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • Kap 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN
  Lpfö 18
 • Kap 1. FÖRSTÅELSE OCH MEDMÄNSKLIGHET
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: