Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering3-Äpplet

Skapad 2021-01-28 12:01 i 185331 Förskolan Äppelgården Stockholm Farsta
Förskola
Hej Kompis har varit höstterminens projektarbete som syftat till att alla barn ska få lika möjlighet att fördjupa sin förståelse för hur man är en bra kompis.

Innehåll

I förskolans läroplan kan vi läsa:

En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö

Syftet med projektet är att öka barnens förståelse för hur man är en bra kompis. Hur man bemöter, säger stopp, tröstar, förlåter, ta hand om och hur man bjuder in till lek.

 

Vad (innehåll):

Projekt "Hej kompis"

Trolle kom med ett brev till barnen där han behövde hjälp, han har inga vänner, kan barnen hjälpa honom att hitta verktyg för hur han blir en bra kompis.  Under hösten har vi jobbat mycket med att samtala med barnen. Barnen har gjort kompishjärtan, kompis stenar, fri tolkning av hur man är en bra kompis genom skapande. Pedagogerna har dramatiserat olika situationer som kan uppstå i vardagen. Därefter har barnen fått uttrycka sina åsikter och tankar främst genom skapande. Vi har även arbetat med ord/begrepp som barnen förknippar med hur man är en bra kompis. 

Vi kan se att barnen använder begreppen på de sätt som är önskvärt i den fria leken, men även i olika rutinsituationer. Vi kan se att barnen bjuder in varandra till lek, hjälpas åt, tar hand om en kompis som är ledsen och säger/gör förlåt. I den fria leken kan vi höra hur barnen pratar till varandra och bemöter varandra på ett trevligt sätt. Vi upplever att alla barn är delaktiga, nyfikna och ställer frågor. Dem vill gärna visa vad dem har gjort och berättar för sina vårdnadshavare om tex Trolle och vad dem har gjort för att hjälpa honom. Vårdnadshavarna berättar för oss hur barnen berättar hemma om vad vi gör, men att dem även vill göra samma saker hemma. Vi upplever att barnen är glada och nöjda. 

Hur (metod):

  • Lek - Genom att ha lyft fram leken som ett verktyg har vi gett barnen möjlighet att fördjupa sin empatiska förmåga. På ett lekfullt sätt har barnen fått jobba med olika känslor. T ex har vi använt speglar för att se hur vi ser ut när vi känner olika känslor. Vi har även jobba med litteratur som fokuserar på vänskap.
  • Pedagogers förhållningsätt vid lek, har varit tillåtande, medforskande, in lyssnande och barnens tankar och idéer har fångats upp och vi har tillsammans med barnen reflekterat kring dem i tex samlingen. Vi pedagoger har deltagit i leken och då i olika roller, tex som medforskare. Eftersom vi har varit delaktig i leken har vi fått möjlighet att se hur barnen har utvecklat sina olika förmågor som är kopplade till hur vi är en bra kompis. Vi har sett tex hur barnen bjuder in en kamrat till lek, hur barnen tröstar någon som är ledsen, hur barnen bemöter varandra på ett trevligt sätt.
  • Skapande och olika uttrycksformer - Vi har använt olika uttrycksformer som tex skapande och dramatisering, vi har gett barnen förutsättningar och ökat barnens förståelse för vikten och vinsten av att vara en bra kompis. Vi har tex målat kompisstenar med olika budskap på, skapat teckningar som symboliserar barnens egna tolkningar av vänskap och dramatiserat olika situationer som har uppstå i vår vardag. 
  • Pedagogers förhållningssätt vid skapande har varit tillåtande, tydlig och inlyssnande
  • Miljön - Vi har skapat en innemiljö som är uppbyggd i olika stationer som bildar en helhet. Vi har en skog, en tågbanedel, en bo del, en stadsdel och en bondgård. Vi vill återskapa en miljö som barnen kan relatera till, och som uppmuntrar till naturliga möten där dialog och kommunikationen är i fokus. Vi tänker att ett barn under en dag färdas genom olika sociala sammanhang, där alla har sitt eget samspråk och sociala koder. Vi tänker att miljön som vi har skapat har bidragit till barnens ökade kunskaper och djupare förståelse för hur vi samspelar med varandra och hur vi bemöter varandra. Vilket är grundläggande färdigheter och kunskaper för hur man utvecklas till en bra kompis och medmänniska.

                   

Vi har jobbat med skapande och lek av dem fokusområden vi planerat för. Vi kommer att lägga till digitalisering och programmering i projektarbetet denna termin. Trolle kommer att behöva hjälp igen, denna gång handlar det om olikheter. Tema "olikheter som en tillgång"

Vi kommer göra en förändring i innemiljön, detta för att vi ser ett annat behov i barngruppen. Vi kommer att flytta ut ateljén till vårt kök, och där ateljén är kommer det bli ett läsrum, där barnen kan gå undan och läsa. I detta rum kan vi även jobba med enskilda barn som har behov av enskilt arbete. Anette och Nikita ska när det finns tid göra denna förändring.

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: