Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I taket lyser stjärnorna

Skapad 2021-01-28 12:11 i Björkvallsskolan Uppsala
Björkvallsskolans mall för pedagogisk planering.
Grundskola 7 Svenska

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Under momentet kommer vi att läsa boken "I taket lyser stjärnorna". Vi kommer att arbeta med förförståelse, läsloggar, reflekterande skrivning, diskussioner i par, grupp och helklass. Uppgifterna kommer att handla både om boken, men vi kommer också att göra uppgifter som behandlar temat i boken. Vi kommer även att prata om hur olika typer av karaktärer i skönlitteratur och så gör vi en tidslinje. Vi avslutar momentet med ett prov på boken där du får ta med dig dina läsloggar och anteckningar från området. Vi kommer att avsluta momentet med att se filmen.

 

När arbetsområdet är avslutat ska du:

Här konkretiserar du kunskapskraven/målen och beskriver vad eleven ska kunna efter avslutat arbetsområde.

- kunna läsa en skönlitterär bok anpassad för din ålder

- kunna redogöra för och diskutera handling och detaljer

Matriser

Sv
I taket lyser stjärnorna

F (insats krävs)
E
C
A
Läsa med flyt
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Historiska & kulturella sammanhang
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: