👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och förstå

Skapad 2021-01-28 13:39 i Träkvista skola Ekerö
Grundskola 6 Svenska
Du ska utveckla din läsförmåga genom att läsa både hemma och i skolan . Varannan vecka svarar du på frågor hemma för att lära dig gå tillbaka i texten och tänka. Vad har jag läst?

Uppgifter

  • Frågor till Dog boy vecka 18

  • 6:1 Läsläxa till vecka 18, 6 maj, att läsa Dog boy

  • 6:2 Läsläxa Dogboy till fredagen den 7maj

  • Läsläxa vecka 7

  • Läs och skrivläxa vecka 7

  • Läsläxa vecka 6 till fredag den 12/2

  • Läsläxa vecka 6 till torsdag den 11/2

  • Läs och skrivläxa vecka 5

Matriser

Sv
Att läsa och förstå

Lässtrategier

E
C
A
Utveckla min läsförmåga genom att läsa
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Sammanfattning- att gå tillbaka i texten och tänka; vad har jag läst

E
C
A
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar jag grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.

Resonera om budskapet i texter

E
C
A
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.