Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati - hur fungerar det?

Skapad 2021-01-28 15:09 i Länna skola Norrtälje
Ett arbetsområde om Demokrati för årskurs 4-6.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Hur styrs Sverige? Vem har makten? Hur tas olika beslut? Vilka är Sveriges viktigaste lagar?

Innehåll

Undervisningens innehåll:

 

 • Vad är demokrati?
 • Hur kan en person eller grupp påverka ett beslut?
 • Hur går Sveriges valprocess till?
 • Hur fungerar vår riksdag och regering?
 • Hur fungerar kommun och landsting?
 • Vilka är Sveriges viktigaste lagar?

 

Syfte

Syfte:

Genom undervisningen i samhällskunskap ska du få kunskaper om mänskliga rättigheter och hur demokratiska processer fungerar.

På så vis utvecklas förståelsen för din egen och andra människors levnadsvillkor och betydelsen av jämställdhet. 

Hur vi kommer att arbeta med demokrati

Så här kommer vi arbeta:

- läsa faktatexter

- söka information på hemsidor

- se filmer

- delta i diskussioner

- göra övningar på iPad

 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

- Beskriva vad en demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer kan påverka beslut.

- Beskriva hur demokrati fungerar i olika länder.

- Känna till och beskriva politiska partier och val i Sverige, riksdag och regering.

- Förstå och använda begrepp kopplade till ämnet.

Vi kommer att avsluta området med ett kunskapstest.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap

E
C
A
Begrepp
ex. demokrati, diktatur, propaganda, parti, riksdag, regering, rösträtt, grundlag
 • Sh  E 6
När eleven hör de olika begreppen vet eleven vad det handlar om
Eleven vet vad begreppen betyder och kan använda dem i diskussion
Eleven har god kunskap kring begreppen och kan se sammanhang, göra jämförelser och dra slutsatser med hjälp av dem
Valprocessen
Kunskap om hur den svenska valprocessen går till
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
Eleven har kunskaper om valprocessen. Vet vilka som får rösta och hur man röstar
Eleven har goda kunskaper om valprocessen. Vet vilka, hur och till vad man röstar
Eleven har djupa kunskaper om valprocessen och kan föra diskussion kring dess styrkor och brister
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: