Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt åk 2

Skapad 2021-01-28 15:15 i Sandbäcksskolan Sjöbo
Grundskola 2 Matematik
Matematiken under vårterminen kommer att innehålla flera olika områden. Taluppfattning, addition, subtraktion, avrundning och överslagsräkning.

Innehåll

Konkretiserade mål/mål för arbetet
Se matris

Undervisning - arbetssätt
Eleverna kommer att arbeta med:


-positionssystemet.
-Huvudräkning, addition och subtraktion tal område 0-20.
-addition, 0-1000.
-subtraktion, 0-1000.
-problemlösning.
-textuppgifter inom olika räknesätt.

 

Arbetssätt

Eleverna kommer att använda:

-stenciler.
-digitala övningar.
-spel.
-se korta filmer.
-praktiskt material.

 

Elevinflytande
Genom diskussioner, utvärderingar och observationer med eleverna under/efter lektionerna tas elevernas intresse och behov tillvara på och lektionerna planeras vidare efter detta.

Arbetssätt eller material som eleverna uppskattar används vid fler tillfällen.


Bedömning
Bedömning sker under arbetets gång på de uppgifter som eleverna gör.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik ht åk 2

Du behöver träna mer..
Du kan...
Positionssystemet
Eleven har med stöd grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Addition
Vid addition kan eleven med stöd välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-100.
Vid addition kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-100.
Subtraktion
Vid subtraktion kan eleven med stöd välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-100.
Vid subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-100.
Problemlösning
Eleven kan med stöd lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Huvudräkning Addition
Eleven kan med stöd använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de räknesätten addition och subtraktion när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Eleven kan med använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de räknesätten addition och subtraktion när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Huvudräkning Subtraktion
Eleven kan med stöd använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med subtraktion när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20.
Eleven kan med använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med addition när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: