Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema "bygg och konstruktion" våren 2021

Skapad 2021-01-28 16:01 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Förskola
Vi arbetar med bygg och konstruktion. Tillsammans utforskar vi olika material att konstruera och bygga med.

Innehåll

Bakgrund

Vi har flera barn på avdelningen som visar intresse för att bygga med olika material allt från lego, duplo till magnatiles ( Magnatiles är ett byggmaterial som är magnetiskt). Därför vill vi tillsammans med barnen starta upp ett bygg och konstruktionstema. Där vi får möjlighet att utforska olika typer av byggmaterial och konstruktioner tillsammans.  

 

Syfte och mål 

-Ge barnen möjlighet att möta olika typer av material att bygga och konstruera med.

-Öka barnens intresse för olika byggnader

-Utveckla sin förmåga till problemlösning

-Öka barnens förståelse för att människor bor i olika hus i olika delar av världen

 

Metod

-För att synliggöra temat på ett intresseväckande sätt använder vi oss av boken "De tre små grisarna" Då det är tre hus som har konstruerats på olika sätt.

-Vi projicerar olika byggnader på väggen för att väcka barnens lust till att bygga

-Barnen får bygga och samtidigt göra en film i appen imotion

-Bygga egna hus av tex. kartonger eller annat material

-Lånar böcker på biblioteket om "temat"

- Vi samtalar om att man bygger hus på olika sätt i olika delar av världen och kollar på bilder 

 

Dokumentation

- Vi dokumenterar med hjälp av iPad. Både pedagoger och barn hjälps åt med dokumentationen under temats gång.

- Unikum 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: