Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koordinatsystem och proportionalitet

Skapad 2021-01-28 18:22 i Harvestadsskolorna Linköping
Grundskola 5 Matematik
Du kommer att utveckla kunskaper om negativa tal, koordinatsystem och proportionalitet. Du kommer också att lära dig hur proportionalitet kan visas med en graf.

Innehåll

Mål

När vi har arbetat med detta område kommer du ha utvecklat dina kunskaper om:

 • negativa tal
 • koordinatsystem
 • proportionella samband
 • proportionalitet som graf

 

Arbetssätt/metod

 

Vi kommer att arbeta med området genom att:

 

 • ha genomgångar
 • diskutera och arbeta i helklass, i mindre grupper och enskilt
 • arbeta i Koll på matematik 5a, kapitel 4 - arbetsplanerna finns i Google Classroom
 • genomföra olika aktiviteter, t ex problemlösningsuppgifter och mattelekar
 • göra övningar på Ipad, t ex Bingel, elevspel mm
 • titta på filmer
 • göra test

Bedömning

 Så får du visa dina kunskaper och förmågor:

 • i det dagliga arbetet på lektionerna
 • ditt bidrag i muntliga diskussioner och resonemang i helklass och mindre grupper
 • ditt ansvar för att hinna med arbetsplanerna varje vecka
 • ditt resultat på test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Koordinatsystem och proportionella samband

Koordinatsystem

- Du kan räkna med negativa tal - Du kan rita ett koordinatsystem - Du kan placera ut origo - Du kan placera ut punkter i ett koordinatsystem - Du kan läsa av punkter i ett koordinatsystem
 • Ma  4-6   Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6   Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
Insats krävs
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Negativa tal
Du behöver öva på att använda tal mindre än 0.
Du kan lösa uppgifter med negativa tal på ett enkelt sätt.
Du kan lösa uppgifter med negativa tal på ett säkert sätt.
Rita ett koordinatsystem
Du behöver öva på att rita av ett koordinatsystem. Siffrorna ska vara utsatta med lika sort mellanrum. Linjerna ska vara raka. Du behöver ta reda på vad origo betyder och träna på att placera ut koordinater i ett system.
Du kan rita av ett koordinatsystem på ett ganska bra sätt. Med lite hjälp får du till ett fungerande koordinatsystem. Du vet vad origo betyder och du kan med hjälp placera ut koordinater i ett system.
Du kan rita av ett koordinatsystem på ett säkert sätt. Du är säker på att placera ut koordinater i ett system däribland origo.

Proportionella samband

- Du kan läsa av en tabell
 • Ma  4-6   Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6   Proportionalitet och procent samt deras samband.
Insats krävs
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Läsa av en tabell
Du behöver öva på att se mönster i tabeller och det proportionella sambandet.
Du kan med hjälp se mönster i tabeller och räkna ut proportionella samband på ett ganska bra sätt. Du känner till begreppet proportionalitet och vet hur du använder det.
Du kan se mönster i tabeller och räkna ut proportionella samband på ett bra sätt. Du kan begreppet proportionalitet och vet hur du använder det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: