👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - City/Food, åk 4

Skapad 2021-01-28 21:21 i Frötuna skola Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 4 Engelska
Nu ska du få lära dig lite om London, hur du beställer mat på en restaurang, måltider och maträtter och fråga vad det kostar. Du kommer också att få lära dig lite mer om yrken och arbetsplatser.

Innehåll

Tidsperiod

 •  vecka 5  - 16

Förmågor

 • se nedan

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Du ska kunna:

 • tala om hur man åker
 • be om lov
 • fråga om telefonnummer
 • artighetsfraser; be om ursäkt
 • tala om yrken och arbetsplatser
 • måltider och maträtter
 • erbjuda något att äta
 • tacka ja eller nej
 • be att få något att äta
 • fråga vad något kostar
 • berätta vad någon tycker om
 • tala om vad någon gör
 • tala om vad hon/hon har
 • några fakta om London

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • under lektionstid visar du ditt kunnande genom att delta aktivt och ta ansvar för din inlärning

     Formativ

 • du får återkoppling under lektionstid, enskilt och på gruppnivå

     Summativ

 • du visar ditt kunnande på lektionstid, på förhör och prov, muntliga och skriftliga.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Vi kommer att lyssna och läsa olika dialoger, arbeta med skriftliga och muntliga uppgifter. Vi arbetat också med olika uppgifter med hjälp av digitala hjälpmedel. Vi ser på korta filmer på engelska.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska - City/Food, åk 4

Läsförståelse
Jag läser och förstår korta texter med lite stöd. Jag kan översätta men behöver lite hjälp.
Jag läser och förstår texter och jag kan översätta de texter vi läser.
Jag läser texter som är skrivna på ett vardagligt språk och kan återge innehållet. Jag kan översätta med flyt.
Hörförståelse
Jag förstår delar och kan klara enkla samtal om vardagliga ting om man talar tydligt, förstår fraser som handlar om vardagssituationer som t.ex. gå och handla. Kan förstå frågor som rör t.ex. mat på restaurang och att beställa mat på restaurang.
Jag förstår och kan klara enkla samtal om vardagliga ting om man talar tydligt, förstår fraser som handlar om vardagssituationer som t.ex. gå och handla. Kan förstå frågor som rör t.ex. mat på restaurang och att beställa mat på restaurang.
Jag förstår och kan klara samtal om vardagliga ting om man talar tydligt, förstår fraser som handlar om vardagssituationer som t.ex. gå och handla. Kan förstå frågor som rör t.ex. mat på restaurang och att beställa mat på restaurang.
Skrivförmåga
Jag kan skriva korta dialoger som handlar om att beställa mat på restaurang.
Jag kan skriva dialoger som handlar om att beställa mat på restaurang.
Jag kan skriva utförliga dialoger som handlar om att beställa mat på restaurang.
Talförmåga
Jag kan säga vad jag vill beställa på restaurang och jag kan fråga vad det kostar, ibland behöver jag lite hjälp. Jag kan med stöd berätta vad andra gör, vad de tycker om och vad han/hon har.
Jag kan säga vad jag vill beställa på restaurang och jag kan fråga vad det kostar. Jag kan berätta vad andra gör, vad de tycker om och vad han/hon har.
Jag kan säga vad jag vill beställa på restaurang och jag kan fråga vad det kostar. Jag kan utförligt berätta vad andra gör, vad de tycker om och vad han/hon har.