👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige Geografi ÅK 4

Skapad 2021-01-28 22:01 i Parkskolan Kristianstad
Du kommer att under några veckor få lära dig massor om landet Sverige. Du kommer få lära dig vilka landskap som finns, några stora städer, vattendrag och berg. Du kommer även få lära dig lite om begrepp som dyker upp när man pratar om Sveriges natur. Till sist kommer du att få lära dig varför människor har bosatt sig på vissa platser förr i tiden och i nutid.
Grundskola 4 Geografi
Du kommer att under några veckor få lära dig massor om landet Sverige. Du kommer få lära dig vilka landskap som finns, några stora städer, vattendrag och berg. Du kommer även få lära dig lite om begrepp som dyker upp när man pratar om Sveriges natur. Till sist kommer du att få lära dig varför människor har bosatt sig på vissa platser förr i tiden och i nutid.

Innehåll

Pedagogisk planering – Geografi: Sverige

Viktiga begrepp: Vik, bukt, sund, udde, kust, ö, skär, skärgård, halvö, å, älv, berg, glaciär och statsgräns.

 

Syfte: (Förmågorna vi tränar)

Att utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

 

 

Att göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Konkretisering: (Detta kommer du lära dig)

Eleverna kommer få lära sig:

Du ska kunna Sveriges landskap

Du ska kunna namnen på 5 av Sveriges städer 

Du ska kunna Sveriges 2 största berg.

Du ska kunna 9 av Sveriges hav och sjöar

Du ska kunna begreppen: Vik, bukt, sund, udde, kust, ö, skär, skärgård, halvö, å, älv, berg, glaciär och statsgräns.

Du ska kunna förklara var man bodde förr i tiden i Sverige och var man väljer att bo nuförtiden i Sverige samt vad de här valen beror på.

 

 •  

Arbetssätt: (Såhär kommer vi jobba)

 •  

 

Bedömning: (Såhär visar du vad du kan)

 

Du visar vad du kan under ett prov där samtliga förmågor bedöms.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6

Matriser

Ge
Sverige Geografi ÅK 4

Förmåga ej godkänd eller ej besvarad.
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Namngeografi
Du ska kunna namnen på Sveriges landskap
Du kan 10-14 landskap
Du kan 15-19 landskap
Du kan 20-25 landskap
Namngeografi
Du ska kunna några av Sveriges största städer
Du kan 2 av städerna
Du kan 3-4 av städerna
Du kan samtliga 5 städer
Namngeografi
Du kan Sveriges 2 största berg.
-
Du kan 1 berg
Du kan 2 berg.
Namngeografi
Du kan 9 av Sveriges hav och sjöar.
Du kan 2-4 av Sveriges hav och sjöar.
Du kan 5-7 av Sveriges hav och sjöar. .
Du kan 8-9 av Sveriges hav och sjöar.
Namngeografi
Sammanlagd bedömning
Du har godtagbara kunskaper Minst 14
Du har utvecklade kunskaper Minst 24
Du har välutvecklade kunskaper Minst 35
Begrepp
Du hanterar begreppen: Vik, bukt, sund, udde, kust, ö, skär, skärgård, halvö, å, älv, berg, glaciär och statsgräns.
 • Ge  A 6
Du hanterar 5-6 begrepp och placerar dessa på rätt ställen på kartan.
Du hanterar 7-8 begrepp och placerar dessa på rätt ställen på kartan.
Du hanterar 9-10 begrepp och placerar dessa på rätt ställen på kartan.
Landskap, resurser och befolkning
 • Ge  A 6
Du kan ge något förslag på var man bor och varför man bor där
Du kan ge flera förslag på var man bor och varför man bor där samt någon anledning till varför man flyttar
Du förklarar på ett välutvecklat sätt där du får med både var och varför på samtliga delar