Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem - Kahoot: lära känna

Skapad 2021-01-29 08:25 i Ingareds fritidshem Alingsås
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Grundskola F – 6
Under vecka 6 kommer skolan ha temat "kompisvecka" och då kommer vi på fritids bland annat ha en Kahoot för att eleverna ska lära känna varandra bättre och få förståelse för att alla tycker olika.

Innehåll

 

Kahoot - lära känna

Syfte, varför ska vi arbeta med det här? 

Aktiviteten har vi för att vi anser att eleverna behöver lära känna fler bättre och få större förståelse för att alla inte tycker samma. Under denna aktivitet vill vi också ge eleverna möjlighet till att förbättra sin förmåga till att samarbeta.

  

Dessa förmågor förväntas eleven utveckla

 • respektera andra människors egenvärde
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt

 

Dessa delar av centrala innehållet kommer att beröras i kommande aktivitet

 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt

 

 

Inför utvärdering

Inför utvärderingen vill vi se att eleverna blir bättre på respektera varandra och samarbeta. Ser vi detta, genom att iaktta barnen under deras skoldag, kan vi se att eleverna har utvecklat dessa förmågor. 

 

Aktivitet

Vecka 6 har skolan temat  "kompisvecka" och då kommer vi under veckan ha flera Kahoots där varje elev, på fritidsavdelningen Skogen, kommer få ha med en fråga om sig själv. Detta är för att alla elever ska lära känna varandra bättre eller hitta något gemensamt med någon ny. Det är pedagogerna som kommer sätta ihop några Kahoots med de frågorna eleverna valt att ha med om sig själva. Därefter kommer eleverna få delta och svara på Kahoot på Ipads i lag. 

 

Dokumentation och uppföljning

Uppföljning kommer ske löpande efter varje Kahoot som gjorts genom att vi pedagoger observerar hur eleverna samarbetar och diskuterar när de ska välja svar till frågan. Pedagogerna kommer sedan diskutera och se om vi kan genom föra nästa Kahoot på ett annat sätt. Samt prata med elevgruppen för att de se om de förstår syftet med aktiviteten.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: