Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema skapande av frukter och godisar

Skapad 2021-01-29 08:31 i Vreta kloster skola Linköping
Grundskola F – 3
Under de veckor vi har skapargruppen kommer du att få lära dig göra en ritning och skapa frukter/godis i olika material. Avslutningsvis gör vi en utställning.

Innehåll

MÅL:

Eleverna får möjlighet att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder och ritningar med olika metoder, material och uttrycksformer.

Eleverna ska ges förutsättningar att skapa och kommunicera med hjälp av olika material redskap och tekniker.

 

METOD:

Vi kommer att tillsammans prata om hur man bygger upp en ritning. 

Eleverna får sedan inhämta idéer på lärplattorna, om de behöver alt. rita efter sin egen fantasi.

Eleverna ska skapa en ritning att utgå ifrån samt följa den. 

Vi kommer att utvärdera tillsammans med eleverna muntligt, med enkäter och dokumentera under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: