Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling ”rädda bina”

Skapad 2021-01-29 09:35 i Fyrklöverns Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Olika aktiviter där vi tillsammans med barnen hjälper de utsatta bina och humlorna som finns på vår gård

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 •  Vi ska tillsammans med barnen utföra en del aktiviter som underlättar för och hjälper våra bin och humlor på vår gård.

  Vi ska plantera olika blommor och växter som lockar till sig bin och humlor.

  Bin och humlor kan ha svårare att hitta mat och vatten på sommaren så vi tänker att vi odlar blommor som humlor och bin tycker om och som blommar hela sommaren.Blommorna vi tänker odla är blåklint, ringblommor och gurkört.

  Humlor och bin kan ha svårt att hitta vatten så vi gör 1-2 st vattenbad.Till det använder vi gamla pajformar som vi köper på loppis.I dem lägger vi stenar eller glaskulor och fyller på med vatten.

  Humlor och bin tycker även om solroser. Vi gör egna växthus av petflaskor, sätter solrosfrö så att barnen kan ta hem en planta och sätta en solros hemma.

  Vi ska försöka få tag på gamla träbitar där vi borrar små hål som bina kan krypa in i.

  Vi ska även samla tomburkar med hjälp av barnens familjer som vi sedan går och pantar.Pengarna vi får in skänker vi till föreningen ”rädda bina”

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion - klipp bort detta eller kopiera in i reflektionsrutan

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut en/två som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys - klipp bort detta eller kopiera in i analysrutan

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg - klipp bort - frågor som stöd när ni går vidare

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: