👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nystanet Projektplanering 3 Projektavstämning Farsta förskolor

Skapad 2021-01-29 09:28 i 182381 Förskolan Den Röda Tråden Stockholm Farsta
Förskola
Nystanets projektavstämning vt 2021

Innehåll

lägg till läroplansmål

Vad (innehåll):

De läroplansmål som vi valde ut att arbeta mot i augusti när projektplanering två gjordes var;

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 

Dessa tre har varit levande på olika sätt och vi har arbetat olika mycket med dem. Under våren kommer vi arbeta vidare med mer fokus på ett av målen. Det tredje målet som heter Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 

Vi väljer det målet från läroplanen för att vi ser ett förändrat intresse från barnens sida på projektfrågan -vad är ett kretslopp. till att vi nu har följdfrågan djurens kretslopp. Det har vi kommit fram till under de senaste veckorna då barens frågor vid aktiviteter som handlar om projektfrågan varit mer riktat till just djuren. - var är fåglarna till fågelmatarna - vem äter upp fågelmaten - tycker andra djur om fågelmat.

 

Vi kommer att fortsätta att följa lönnen på gården som vi dokumenterat under hösten. Nu är trädet täckt utav snö men vi vuxna vet att till våren kommer det väckas till liv igen. Både trädet och djurlivet inuti och runt trädet kommer att vakna. Detta är en stor del utav ett kretslopp och vi ska under tiden som vi väntar in uppvaknandet arbeta med det underliggande temat som är vatten. Vi kommer undersöka den snö som finns just nu och utforska förvandlingen som kan ske vatten-snö-is.

 

Varför (syfte):b

Att utveckla en projektfråga under läsårets gång är något som kan utmana både barnen och oss pedagoger. När vi uppmärksammade under slutet utav höstterminen att det var just fågelmataren som fångats barnens intresse fick vi tänka till och fundera på hur möter vi barnens funderingar kring det och vad blir en rimlig följdfråga. Att det var just fågelmatarna som barnen uppmärksammade var det flera utav er vårdnadshavare som delgav oss genom att berätta att era barn pratat om just det hemma.

Projektet kommer säkerligen få flera än en följdfråga under vårens lopp. Detta kommer ni kommer kunna läsa om i kommande lärloggar. 

Syftet med att arbeta i projekt är att barnen ska utsättas för situationer där de utmanas och utvecklas. När barnen då får vara med och styra var projektet tar vägen så skapas en lust att lära och att planera en verksamhet för barnens utbildning blir på så vis även det ett kretslopp. 

Hur (metod):

Där vi är just nu i projektet är barnens intresse vid våra fågelmatare som sitter uppe på förskolans baksida. De ska fyllas med fågelmat och barnen har redan nu börjat prata om vem som kan tänkas äta upp maten. Var detta tar vägen kommer vi bli varse inom de närmaste veckorna. 

Projektet behöver innehålla tema vatten, det tema som alla förskolor i Hökarängen arbetar med. För att hålla oss till projektet vad är ett kretslopp kommer vi ta vara på årstiden och utforska snö, is och vatten. detta kommer vi att göra på många olika sätt och det barnen redan har upptäckt är att om vi tar in en hink med snö så blir det vatten efter en stund. De har också uppmärksammat att även om vi bara tar in snö så finns det saker med på köpet, exempelvis sand och grus eller som ett av barnen sa lingonsvamp. 

Vi kommer att ta in snö från olika delar av gården och från närområdet och undersöka och se om vi hittar likheter och skillnader. den snö som vi tar in och låter smälta kommer vi att återföra till naturen och skapa is på olika sätt. 

När perioden utav vinterväder är över kommer det förhoppningsvis bli en naturlig övergång till att barnen uppmärksammar att det sker en förändring i naturen. Då kommer vi att låta barnens intresse styra om det blir trädens knoppar, larverna på stammen eller fåglarna som börja synas igen som blir projektets nästa följdfråga. Eller någonting helt annat. 

Detta kommer att dokumenteras på flera olika sätt. Ni kommer kunna följa projektets gång via skolplattformens lärloggar och nyhetsinlägg. Vi hoppas också på att kunna synliggöra projektet för er vårdnadshavare genom att era barn berättar mer och mer för er så att ni kan få vara delaktiga i att berätta för oss vilka tankar och funderingar som barnen berättar om hemma. detta skulle då berika den reflektion som vi på förskolan använder oss utav för att föra projektet framåt.

Vi kommer att använda oss av en bok som heter Barnens utebok, från älgbajsfika och busplantering till småkrypsfällor och myrkalas. Skriven utav Karin Runesson och Emile Bergman. Denna bok har funnits på avdelningen en tid men har använts mer och mer på senaste. I den finns både fakta, idéer och tips som vi kommer använda oss utav tillsammans med barnen.  

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18