👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering3_Projektavstämning_Lönneberga

Skapad 2021-01-29 09:28 i 182351 Förskolan Morgongården Stockholm Farsta
Förskola
Vattnets former!

Innehåll

Vad (innehåll):

I höstas påbörjade vi ett arbete med vatten som tema. Barnen har jobbat och visat stort intresse  om vattnets kretslopp, hur kommer vattnet till oss, experimenterat och använd olika kemiska begrep.

 Med hjälp av kunskap från olika fakta information, har barnen skapat med natur och återvinnigs material  en modell av vattnets kretslopp och reflekterat, kring ämnet .

Olika experiment som har pågått under hösten ex: vatten ånga,flyta och sjunka, densitet, kallt och varmt, smak (söt och salt),vatten kedja för att transportera vatten och kunna mäta volym, mm, har hjälpt barnen att ställa olika hypoteser och problem lösning.

 

Varför (syfte):

Vatten är intressant tema att arbeta med och inspirera alltid barnen i lek och lärande både inom hus och utomhus, I vatten tema arbetet tränar och utvecklar barnen språk , naturvetenskap, skapande ,matematik(mönster ,storlek volym,antal,siffror)   för att undersöka och prova olika lösningar. De ger oss möjligheter att jobba mot läroplanens mål.

 

Barnen behöver skapa en relation till naturen, och pratar om livet runt och i vattnet för att se sambandet mellan människor, djur och natur, och vattnets vikt.Göras medvetna om ren miljö, i skog mark och vatten .

 

Hur (metod):

Under vår terminen kommer vi att jobba med tema vatten, barnet har möjlighet att  uppleva vattnet i alla års tider och arbeta med vattnets former.

Vi delar upp oss i små grupper och låta barnen att ta del i aktiviteter och planerat undervisning.

Vi kommer att samla fakta om vattnet med hjälp av litteratur och digitalt, experimentera, ställa hypotes, läsa sagor, sjunga, rim och ramsor, pratar om vattnets olika former och reflektera över frågorna som rör vattnet, skapa, dokumentera, reflektera och synliggöra barnens lärande.

Vi försäter att jobba med vattnets former och vattnets kretslop ,diskutera hur samlas vattnet i hav, fins det liv i havet?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18