Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal åk 6 matematik

Skapad 2021-01-29 10:37 i Magelungsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Varför ska vi arbeta med det här? I detta avsnitt ska vi jobba med tal och vi börjar med att titta på vårt talsystem och på olika typer av tal, både positiva och negativa. Vi jobbar utifrån olika tallinjer och undersöker talens olika egenskaper samt jämför dem med varandra. Vi går sedan vidare med att lära oss hur man benämner stora tal, vilket naturligtvis är viktigt så att man vet hur man ska säga när man ska nämna ett speciellt tal. Vi kommer även att jobba med problemlösning där vi använder oss av multiplikation och division. Som avslutning kommer vi att bekanta oss med ett annat talsystem, det binära talsystemet. Vi kommer att jobba med det utifrån ett Singapore mathupplägg på lektionspasset.

Innehåll

 

Centralt innehåll som detta avsnitt berör:

·       Rationella tal och deras egenskaper

·       Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik.

·       Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform, vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

·       Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

 

När du arbetat med det här kapitlet ska du:

·       Förklara vad som menas med hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal och tal i bråkform

·       Läsa och skriva stora tal

·       Multiplicera heltal till exempel 42∙38

·       Multiplicera decimaltaltill exempel 4,8∙5,4

·       Dividera ett heltal där kvoten blir ett decimaltal

·       Skriva och förklara vad ett binärt tal är

 

Viktiga matteord i detta avsnitt är:

·       Hela tal

·       Negativa tal

·       Positiva tal

·       Miljon

·       Binärt tal

 

Tidsram: Vi kommer att arbeta med detta avsnitt under perioden 2021.02.02-2021.02.29

Matematikplanering kapitel 6 Tal klass 6AB

Vecka

Måndag

Tisdag

Torsdag

Fredag

5

 

Uppstart av avsnittet med genomgång av den pedagogiska planeringen.

 

Vi går igenom Tal  sid. 8-9

Vi ser  genomgångsfilm:

https://youtu.be/ZYU0l9uJCEs

 

Två extra filmer för den som vill lära sig mer.

https://youtu.be/kS-XgnHJy0E

 

https://youtu.be/vZZCA9vgkyc

 

Arbete med uppgift 1-7 sid. 8-9

 

 

Vi går igenom  stora tal sid. 10-11

Vi ser  genomgångsfilm om stora tal.

https://youtu.be/EXSxY2lNLok

 

 

Arbete med uppgift 8-20 sid. 10-11

Vi går igenom multiplikation med hela tal och med decimaltal sid. 12-13

Vi ser två

genomgångsfilmer:

Multiplikation med heltal.

https://youtu.be/M9GQADrpaj0

 

Multiplikation med decimaltal.

https://youtu.be/Nb6CUvACZgk

 

Arbete med uppgift 21-30 sid. 12-13

 

 

 

 

6

 

 

Vi går igenom Division  sid. 14

Vi ser  genomgångsfilm om division:

https://youtu.be/za9dVHTTDgE

 

Arbete med uppgift 31-36 sid.14-15

 

Arbeta ifatt.

 

Vi jobbar gemensamt med några problemlösningsuppgifter på tavlan  

Vi ser  genomgångsfilm

 

Arbete med uppgift 37-47 sid. 16-17

 

 

Vi jobbar gemensamt med några problemlösningsuppgifter på tavlan  

 

Fortsatt arbete med uppgifterna 37-47

Sid. 16-17

Lektionspass enligt Singapore Math

Introduktion av det binära talsystemet  sid. 18

1.VI UTFORSKAR

- Vi utgår från exemplet på sid 18 I matteboken

2. VI ÖVAR

- Eleverna jobbar två och två med att skriva några tal I det binära talsystemet på sina whiteboards

       Eleverna presenterar sina lösningar och vi diskuterar gemensamt.

3. EGEN ÖVNING.

 Uppg. 48-52 sid. 18-19

Film om det binära talsystemet.

https://youtu.be/xtCW7AvpKkI

7

Diagnos 6

Repetition

fördjupning

Repetition

fördjupning

Diagnos 6

Försök 2

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: