👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The absolutely true diary of a part time Indian week 2-11

Skapad 2021-01-29 10:57 i Förslövs skola F-9 Båstad
Ett arbetsområde där vi fokuserar på både dagens USA och viktiga händelser i historien.
Grundskola 8 – 9 Engelska
“I used to think the world was broken down by tribes,' I said. 'By Black and White. By Indian and White. But I know this isn't true. The world is only broken into two tribes: the people who are assholes and the people who are not.” ― Sherman Alexie, The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian. Enjoy a great book! For a few weeks we are reading a novel in English. Get ready to work with improving your reading skills and expanding your knowledge about the U.S.

Innehåll

 

Konkretisering av målen (du visar .. genom att...)

Du visar att du kan  förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika texter genom att diskutera, svara på läsfrågor samt genom att skriva kring boken The Absolutely True Diary of a Part time Indian.

Du visar att du kan formulera dig och kommunicera i skrift med bra ordval, flyt, meningsbyggnad samt struktur när du skriver olika texter på temat.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

  • Läsa boken The Absolutely True Diary...
  • Skriva och samtala om bokens innehåll.
  • Arbeta med  nya ord och uttryck från boken

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att förstå och  kommentera det du läser (matris)

Din förmåga att uttrycka dig skriftligt med struktur, flyt och ordval samt med anpassning till textens syfte (kommentar och matris)

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
    En
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    En

Matriser

En
Skriftlig förmåga kreativt skrivande, arbetsmatris

Innehåll

>>>>>
>>>>>
>>>>>
>>>>>
Innehåll
Contents
Du har följt instruktionen och din berättelse har en början, ett slut och en röd tråd där emellan.
Din berättelse är delvis utvecklad med försök till beskrivningar av händelser, miljöer och personer.
Din berättelse innehåller flera beskrivningar av händelser, miljöer och personer.
Din berättelse innehåller flera målande beskrivningar av miljöer, personer och händelser och som läsare får man en tydlig bild av det som händer.
Ordval
Vocabulary
En engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns en viss variation i ordvalet.
Ett stort ordförråd syns och språket varieras på olika sätt. Du använder i viss mån idiomatiska uttryck. Du använder dig av adverb för att beskriva.
Ett mycket stort ordförråd syns och du varierar språket på en högre nivå. Ditt språk har bredd, djup och är koncist. Du använder idiomatiska uttryck. Du använder dig av adverb för att beskriva.
Stavning
Spelling
En del ord är felstavade men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få stavfel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns väldigt få stavfel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns endast enstaka stavfel.
Grammatik
Grammar
Det finns många grammatiska fel men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få grammatiska fel som stör läsningen och förståelsen. Du klarar ofta av att använda verben i rätt tempus (tidsform).
Det finns väldigt få grammatiska fel som stör läsningen och förståelsen. Du klarar till stor del av att använda både regelbundna och oregelbundna verb i rätt tempus
Det finns endast enstaka grammatiska fel. Du hanterar både regelbundna och oregelbundna verb i stort sett felfritt.
Skrivregler
Rules for writing
Styckeindelning och skiljetecken finns, men används ibland felaktigt och försvårar då läsningen.
Styckeindelning och skiljetecken används oftast rätt. Eventuella misstag stör inte läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och skiljetecken används i huvudsak rätt och underlättar läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och skiljetecken används rätt och underlättar läsningen och förståelsen.
Flyt
Fluency
Din text består till största del av kortare meningar.
Dina meningar är längre och du försöker variera meningsbyggnaden. Exempelvis använder du dig av linkers för att binda ihop en del meningar och stycken,
Dina meningar är längre och du har bra variation i meningsbyggnaden. Du använder ofta dig av linkers för att binda ihop både meningar och stycken.
Din text flyter på med fin variation i meningsbyggnaden. Varje stycke, från inledning till avslutning, länkas naturligt ihop med hjälp av lämpliga linkers.

En
Strategier vid läsning samt att visa sin förståelse

Strategier för att läsa samt hur du visar din förståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Att använda strategier
Du använder ingen strategi för att förstå boken. Det kan handla om att du ger upp, att du inte läser boken alls, att du inte svarar på frågor om bokens innehåll eller att du inte använder hjälpmedel såsom att lyssna på boken eller slå upp svåra ord för att bättre förstå.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Du tränar på olika strategier i samband med att vi läser en gemensam bok. Med viss vägledning använder du någon av strategi under läsning och/eller lyssning. Med viss hjälp kan du t ex läsa om en del av en text för att hitta svaret på en fråga, du kan ställa frågor som hjälper dig att förstå bättre och du kan hitta ord som du tycker är svåra.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Du använder olika strategier på egen hand när du läser och lyssnar på en gemensam bok. T ex försöker du förutspå handling, du arbetar med att läsa om delar ur texten, gissa utifrån sammanahang, slå upp/ta reda på ords betydelser och du arbetar med texten efter läsning/lyssning för att få en djupare förståelse.
.
Hur du visar din förståelse
Du har ännu inte visat att du har förståelse för texten.
Du visar att du har en översiktlig förståelse genom att du redogör kortfattat för handling / innehåll och personer i boken, men utan att ge vidare exempel och kommentarer kring händelser och innehåll.
Du visar att du förstår händelser och även viktiga detaljer genom att du sammanfattar det viktiga i det du har läst och du ger några reflektioner kring handlingen / innehållet som man kan läsa mellan raderna.
Du visar att du förstår både helhet och detaljer genom att sammanfatta handlingen tydligt och sammanhängande.Du kommenterar utvecklat handlingen / innehållet och ger flera egna reflektioner kring det som sker i det du läser.