Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra sinnen

Skapad 2021-01-29 11:09 i Österskärsskolan Österåker
Grundskola 5 Fysik Biologi
Du ska få inblick i hur sinnesorganen samlar in information som sedan bearbetas i hjärnan. Du ska få lära dig att sinnena är syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Du ska även känna till hur ögat och örat är uppbyggda och fungerar samt hur ljus och ljud fungerar.

Innehåll

Följande mål i ämnena biologi och fysik ligger till grund för arbetet.

Konkretisering av målen.

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • förklara vilka våra sinnen är och hur de fungerar.
 • ge exempel på vilka sinnen olika djur använder mest.
 • ge exempel på vilken hjälp de som har nedsatt syn och hörsel kan få.
 • berätta något om vår hjärna och våra nerver.
 • hur vi kan skydda våra sinnesorgan och vår hjärna.
 • något om ljus och ljud.

Arbetsformer

Du kommer läsa faktatexter, lyssna till lärarledda genomgångar, jobba med arbetsuppgifter, se film, genomföra undersökningar samt delta i diskussioner i grupp/helklass.

Ni kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp.

Viktiga begrepp

 • syn
 • hörsel
 • lukt
 • känselmottagare
 • genomskärning
 • ljudvågor
 • smak
 • tolka
 • balans
 • känsel
 • ljus
 • ljuskälla
 • lysrör
 • diod
 • reflektion
 • ljusstråle
 • skugga
 • lins
 • glaskropp
 • regnbågshinna
 • pupill
 • näthinna
 • strålningsenergi
 • infraröd
 • strålning
 • objektiv
 • pixel
 • blixt
 • synkronisering
 • förstoring
 • ljudvågor
 • vibration
 • utbredning
 • ljudets fart
 • hörselgången
 • trumhinnan
 • hörselben
 • snäckan
 • hörselnerven
 • buller

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy Bi
Ljus och ljud

Har ännu inte visat kunskap.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fysikaliska samband
Eleven har ännu inte visat kunskaper för att nå godkänd nivå på detta kunskapskrav.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Fysikaliska fenomen och begrepp
Eleven har ännu inte visat kunskaper för att nå godkänd nivå på detta kunskapskrav.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven har ännu inte visat kunskaper för att nå godkänd nivå på detta kunskapskrav.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustningen
Eleven har ännu inte visat kunskaper för att nå godkänd nivå på detta kunskapskrav.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentera undersökningar
Eleven har ännu inte visat kunskaper för att nå godkänd nivå på detta kunskapskrav.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: