👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallen

Skapad 2021-01-29 11:20 i 224411 Förskolan Kastanjen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
I förskolans hall sker undervisning i flera olika områden. Det kan till exempel handla om att lära sig att vänta på sin tur eller knäppa jackan.

Innehåll

Varför har ni valt detta område?

Vi har valt att skriva en undervisningsplan om hallen då de bedrivs undervisning i hallen. 

 

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen? 

Planen gäller för alla barn på Upptäckarna 

 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen?

Vi förväntar oss att barnen utvecklar förmåga att vara självständiga individer i hallen och att de får mer kunskap om:

- Hur en klär på sig

- Hur en väntar på sin tur

- Vilka kläder en ska ha beroende på väder

- Hur vi hänger in kläder i torkrummet

- Att ta ansvar för sina egna saker och lägger allt på sin hylla eller känner efter om kläderna har behov av att hängas in i torkrummet

- Förmåga att hjälpa sina kompisar

- Glädje att röra sig samt ökad motorisk förmåga

 

Stödfrågor

Hur organiserar ni den målstyrda undervisningen utifrån:

        Förhållningssätt? Hur ser ni till att alla barn blir delaktiga? 

- Vi utgår från ett interkulturellt förhållningsätt där barnens kompetens synliggörs. Vi ser barnen som kompetenta individer, som själva besitter kunskap kring t.ex. hur de ska klä sig efter väder eller hur en väntar på sin tur för att få hjälp. Självklart kommer vi vuxna finnas där och hjälpa de barn som behöver, och ge stöd till de som behöver. Barnen uppmuntras alltid till att prova själva samt uppmuntras att se efter eller känna vilka kläder som kan komma att behövas. Barnen får på så sätt öva sig i att klä på sig själva, göra egna val samt lita på sin egen förmåga.

 

        Barnkonventionen?

Barnkonventionens artikel 2 slår fast att alla barn är lika mycket värda och inte får diskrimineras, vilket är något som förskolan lägger mycket vikt vid att alla barn ska känna sig välkomna och inte diskrimineras, av varken barn eller vuxna. 

 

        Arbetssätt? Hur ska undervisningen gå till?

 Arbetet med undervisningen i hallen kommer till största del ske i hallen. Undervisningen kan komma att kretsa kring vilken typ av kläder någon ska ha på sig, hur en väntar på sin tur eller hur en kan hjälpa sina kompisar. Vi har 20 prickar i vår hall, där barnen har blivit tilldelade ett varsitt nummer. När de väntar på att få gå in på avdelningen efter utevistelse så sätter sig barnen och väntar på sitt nummer. 

 

 

        Tid? När ska den målstyrda undervisningen ske?

Undervisningen kommer ske när vi är i hallen, det vill säga vid påklädning, avklädning eller om vi använder oss av rörelserutorna.

 

 

Hur får vi in fysik aktivitet i hallen?

I vår hall har vi även rörelserutor, samt en balansruta. Tanken med dessa är att barnen med hjälp av tärningar ska genomföra olika rörelser beroende på vilket nummer tärningen landar på, t.ex. tärningen landar på siffran sex, då ska en göra höga knän i rutan. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18