👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 2021

Skapad 2021-01-29 12:03 i Tullbroskolan Falkenberg
Vi arbetar kontinuerligt under året med att utveckla taluppfattningen, kunskapen om pengar och hur klockan fungerar.
Grundsärskola 7 – 9 Matematik
Vi arbetar kontinuerligt under läsåret med att utveckla taluppfattningen, kunskapen om pengar och hur klockan fungerar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Den ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om grundläggande matematiska metoder och hur dessa kan användas för att besvara frågor i vardagliga situationer. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får uppleva matematiken som en estetisk och kreativ aktivitet som kan användas vid problemlösning och matematiska undersökningar.

 

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas? Din förmåga att:

- bidra till omdömen om rimlighet i egna och andra beräkningar. 

- mäta och avläsa sträckor, massor och volym samt priser och tider, och bidra till att storleksordna enheterna.

- att vara aktiv på lektionerna

- att prata matematikspråket. Kunna benämna addition, subtraktion, division och multiplikation. 

- din förmåga att använda överslagsberäkning, huvudräkning, skriftliga metoder och digital teknik.

Hur ska det bedömas?
Du visar vad du kan när vi arbetar på inne och utelektionerna, både när vi har matteprat tillsammans samt när du färdighetstränar själv.

Undervisning och arbetsformer

 

Detta kommer vi bland annat arbeta med: 

- Vi använder läroböcker, konkret material och naturens resurser.

- Vi arbetar enskilt och i grupp.

- Vi arbetar med digitalt läromedel.

-Vi har lektioner både inomhus och utomhus. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Hur de fyra räknesätten uttrycks och visas med hjälp av ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för de fyra räknesätten vid överslagsberäkning, huvudräkning samt med beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metoders användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Negativa tal och deras användning i konkreta och vardagliga situationer, till exempel vid mätning av temperatur.
  Ma  7-9
 • Enheter för tid, till exempel timmar och minuter och hur de förhåller sig till varandra.
  Ma  7-9
 • Olika sätt att uppskatta och mäta tidsskillnader, till exempel med klocka.
  Ma  7-9
 • Pengars värde och användning och hur de kan växlas. Digitala betalningssätt
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
  Ma  E 9
 • Eleven kan också medverka i att avläsa och hämta matematisk information från olika källor.
  Ma  E 9
 • Eleven uppskattar, mäter och avläser sträckor, massor och volymer och bidrar till att storleksordna enheterna.
  Ma  E 9
 • Eleven kan bidra till resonemang om rimlighet när det gäller priser, mängder, tider och annan matematisk information.
  Ma  E 9
 • Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
  Ma  E 9