👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - enheter och storheter

Skapad 2021-01-29 12:46 i Tullbroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 6 Matematik Fysik
Kursen syftar till att få en vana att mäta olika storheter och lära sig enheterna som hör till. Även att vara bekant med beräkningar av hastighet, densitet, volym, area och längd.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Ur läroplanen:
använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

och genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att utgår från att mäta olika storheter i enheter för sedan kunna se sambanden mellan enheter. Mätningarna ligger sedan till grund för att få grepp om hur man kan beräkna area, volym, densitet och hastighet.

 

Bedömningar sker löpande efter hur eleven hanterar utrustning och dokumenterar mätningarna. Även hur utvecklat eleven kan redogöra för begrepp och samband; göra beräkningar t ex utifrån mätningarna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6