Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsoaktivitet - ledarskap

Skapad 2021-01-29 12:50 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Hälsa
I den här uppgiften ska du själv planera och genomföra en hälsofrämjande aktivitet i halvklass. Efter varje arbetstillfälle ska du dokumentera ditt arbete. När du har genomfört aktiviteten ska du också göra en utvärdering.

Innehåll

Centralt innehåll

Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ- och gruppnivå.

Interaktion och kommunikation i samarbete och möten med människor.

Efter avslutat arbetsområde förväntas du

Kunna planera, genomföra, dokumentera och utvärdera aktiviteter utifrån ett bestämt syfte

Innehåll/uppgift

1 Du ska bestämma en hälsofrämjande aktivitet som passar att genomföra i halvklass. Du kommer att ha ca 10 minuter till ditt förfogande

2 När du har bestämt vilken aktivitet du ska genomföra skriver du upp det på avsedd lista

3 Du ska planera för ditt genomförande. När du planerar ska du använda FIGA-mallen

4 Ditt arbete ska dokumenteras enligt Dokumentationsmallen

5 Inför genomförandet kommer vi att lotta två grupper samt ordningen för ledarskapet

6 Efter genomförandet ska du utvärdera enligt FIGA. Du ska också diskutera dina egna och övrigas attityder och handlingar i samband med planeringen och genomförandet. Tänk på att du också ska framföra argument för dina åsikter

Examination

Du ska skriftligt lämna din planering senast fredag 12 februari

Du ska vara beredd för att kunna genomföra hälsoaktiviteten den 24 februari

Du ska skriftligt dokumentera ditt arbete och lämna in dokumentationen

Du ska skriftligt utvärdera din aktivitet och lämna in den

Du ska skriftligt diskutera dina egna och övrigas attityder och handlingar i samband med planeringen och genomförandet och lämna in din diskussion

 

Matriser

Hal
Hälsoaktivitet - ledarskap

Rubrik 1

Kunskapskrav för E
Kunskapskrav för C
Kunskapskrav för A
Planera
Du ska planera, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål
Du ska planera, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål
Du ska planera, såväl självständigt som i samarbete med andra, uppgifter och aktiviteter utifrån syfte och mål. I planeringen ska du identifiera kritiska moment och förebygga hinder som kan uppstå under genomförandet.
Dokumentera
Du ska göra en enkel dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen ska du med viss säkerhet använda relevanta begrepp
Du ska göra en noggrann dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen ska du med viss säkerhet använda relevanta begrepp
Du ska göra en noggrann och utförlig dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. I dokumentationen ska du med säkerhet använda relevanta begrepp
Genomföra
Utifrån planeringen ska du genomföra uppgifterna och aktiviteterna med viss säkerhet
Utifrån planeringen ska du genomföra uppgifterna och aktiviteterna med viss säkerhet. Du ska utförligt diskutera din egen och andras roll och betydelse samt ta utgångspunkt i det vid ditt eget handlande
Utifrån planeringen ska du genomföra uppgifterna och aktiviteterna med viss säkerhet samt anpassar vid behov genomförandet till ändrade förutsättningar. du ska utförligt diskutera din egen och andras roll och betydelse samt ta utgångspunkt i det vid ditt eget handlande
Kommunicera
Vid genomförandet ska du interagera och kommunicera med viss säkerhet
Vid genomförandet ska du interagera och kommunicera med viss säkerhet
Vid genomförandet ska du interagera och kommunicera med säkerhet
Utvärdera
Du ska utvärdera uppgifterna och aktiviteterna med enkla omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen ska du översiktligt diskutera möjliga alternativa lösningar och vid behov föreslå förbättringar
Du ska utvärdera uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål. I utvärderingen ska du utförligt diskutera möjliga alternativa lösningar och vid behov föreslå förbättringar
Du ska utvärdera uppgifterna och aktiviteterna med nyanserade omdömen utifrån uppsatta mål och deltagarnas respons. I utvärderingen ska du utförligt och nyanserat diskutera möjliga alternativa lösningar och vid behov föreslå förbättringar
Diskutera
Du ska översiktligt diskutera egna och andras attityder, värderingar och handlingar. Du ska framföra enkla argument för dina åsikter.
Du ska utförligt diskutera egna och andras attityder, värderingar och handlingar. Du ska framföra välgrundade argument för dina åsikter.
Du ska utförligt och nyanserat diskutera egna och andras attityder, värderingar och handlingar. Du ska framföra välgrundade och nyanserade argument för dina åsikter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: